23. DE DECIMIS

1. A NOBIS TVA ad affictum: idest, ad annuum censum. jo. sint exempti: Secundum iura hodierna, nemo est exemptus siue propriis manibus colat siue non, ut extra iiii. de decimis Nuper,(1) set secundum uetera iura omnibus religiosis concessum erat non dare decimis de nutrimentis animalium suorum, et de ortis et de noualibus que propriis manibus colebant, ut xvi q.i. Decimas.(2)supra eodem titulo Ex parte et Nobis et Fraternitatem.(3) Set Cistercienses et templarii et hospitalarii nec etiam de aliis prediis dabant decimam, dum modo suis manibus ea colerent, ut supra eodem Ex parte, Sane, et c. Ad audientiam.(4) Leprosi exempti sunt in ortis et animalibus suis, ut supra de eccles. edificand. c.i.(5) De secularibus clericis dicunt quidam quod sunt exempti tantum a personalibus decimis, ut supra eodem Nouum.(6) Alii fauorabilius dicunt non teneri de prediis ecclesie, set de propriis prediis tantum, ut xvi q.i. Questi et c. Decimas(7) et supra eodem Fraternitatem.(8) jo. recipientibus: Si colonus est parchiarius qui partem aliquam fructuum recipit, pro ea portione quam ipse recipit, tenetur dare decimas, et dominus pro sua, ut hic et c. proximo, et supra eodem Quoniam § ult.(9) Item dico in pensionario colono qui pro certa pensione seruit quia antequam aliqua pensio detur, tota res est decimanda, ut supra eodem Cum homines.(10) Quicumque ergo inuenitur in possessione rei decimabilis, siue suo siue alieno nomine, siue sit iudeus siue creditor, conueniendus est, ut supra de decimis Ad audientiam, lib.ii.(11) xvi q.i. Si quis laicus.(12) ff. de usu fruct. Hactenus.(13) Decima enim tamquam honus sequitur quamlibet possessorem, quia res transit cum suo honere, ut infra eodem c.ult.(14) et extra iiii. eodem Cum non sit in homine,(15) nec pactum aliquod tueatur possessorem, ut extra iiii. de pact. Plerique.(16) ff. de pact. Inter.(17) jo.

2. TVA NOBIS deducendos: Hec questio soluitur supra eodem titulo Cum homines, lib.i.(18) jo. separantes: Supra c. proximo, infra eodem capitulo. jo. aut alias clericis: Quod non licet ut xvi q.i. In sacris.(19) detestantes: Supra i q.i. Multi secularium.(20) jo. et omnia iura sua: Supra de iudiciis c.i.(21) jo. generalitate: Quasi decime possint infeudari in genere, licet non in speciale, ut ius patronatus et fundus dotalis, ut supra de iure patron. Cum seculum.(22) ff. de fundo dot. l.i,(23) et res sacra, ut ff. de contrahend. empt. In modicis.(24) jo. metuunt: Cum in talibus potius sit restringenda quam amplianda, prout dicitur in extra iiii. eodem titulo Tua.(25) Videtur tamen quod si cui concessa est uetus decimatio, concedatur et noualium, arg. infra c. proximo. Set hic loquitur cum laicis aliquibus priuilegium huius concessum est, quod ut dixi restringendum est, set illud de priuilegio religiosis indulto uel episcopis, quod late interpretandum est. Vel uerius hic ab imperatore concessio facta erat. laur. que tributa: Supra xvi q.i. Decime.(26) Decime tributa egentium sunt, unde in eis non auditur quis appellans. ii. q.vi § Diffinitiua, l. Quotiens,(27) et hoc dicitur hic in fine, nec admittitur ibi compensatio. C. de compensa. In ea.(28) Vnde et ab excommunicatis sunt exigende, ne habeant commodum de excommunicatione. infra de sent. excom. Si uere.(29) Item quia sunt tributa, ergo prescribi non possunt, ut xvi q.iii. § Porro.(30) Item si sunt tributa, ergo actio personalis uidetur esse danda pro eis. Et potest dici quod petuntur per actionem confessoriam, quia ius prestandi decimam est quedam seruitus, uel dic quod petuntur rei uindicationis, ut xvi q.i. Moderamine et c. Reuertimini,(31) cum hoc sit priuilegium ecclesie cum re nondum tradita, ipsa facta est domina, ut supra de consuetud. c.i, lib. eodem.(32) C. de sacrosanct. eccles. Vt inter,(33) nec obstat. ff. de pollicit. l.ii § ult.,(34) ubi dicitur quod nisi decima sit segregata ab aliis bonis, non desinit esse in bonis prioris domini, nam aliud est cum decima debetur ex uoto, et aliud cum debetur ex iure. Vel dic quod petuntur conditione ex canone. jo. deterioris conditionis: Immo melioris, ut qui plus punire potest, ut C. de modo mulctarum Eos.(35)xi q.iii. Qui restitit.(36) uinc. separato: Suple recipit partem suam. uinc. necessarium: Si fructus sufficiunt ad censum, alias secus. ff. de censibus Forma.(37) laur. persolui nimis: Decimas ipso deo. domino. suas esse: Vt xvi q.i. Reuertimini.(38) jo. cogendi: Excommunicari debent et bannum nostrum componere, ut xvi q.i. Statuimus.(39) et pretextu: Hoc ideo quia potius dantur intuitu ecclesie quam intuitu persone. Set numquid personales decimas teneor dare ei quem scio esse symoniacum, cum ipse sit suspectus, ut xxxii di. § Verum?(40) Decime dantur ratione diuini obsequii, ut supra eodem Nouu, lib.i.(41) xvi q.i. Questi.(42) Item quia ordines non debet ab eo recipere, ut infra de simon. Per tuas.(43) Dico quod teneor dare ei, nam et iudeus prestat personales, licet non ratione diuini obsequii, ut supra de decimis Ad audientiam, lib.ii.(44) jo. et pretextu(bis) Non enim ei decime denegande sunt, sicut et si procurator eius infamis sit, arg. C. de prec. imperat. of. Vniuersis.(45) laur. aliena cuicumque: Ecclesiastica, ut xvi q.i. In canonibus,(46) ut xiiii. q.iii. Plerique.(47) xii q.i. Expedit.(48) Secularia uero potest princeps alii concedere. C. de quadrin. prescript. Bene.(49) jo. indulgendum: Immo indultum est antiquitus, ut supra eodem titulo Cum homines, lib.i,(50) uel in hoc est indulgentia, quod non teneat appellatio interposita super decimis. jo.

3. EX PARTE TVA vbi maius: Simile xvi q.ii. Visis.(51) xcv di. Illud.(52) Sic infra de dote post diuort. res per uestras.(53) Et est arg. quod benefitia large sunt interpretanda, ut supra de donat. Cum dilecti.(54) Non obstat supra c. proximo, quia talis donatio est odiosa, unde est restringenda, ut de pen. di. i Pene.(55) ff. de liberis et post. Cum quidam.(56) Aliud tamen est si aliquis prescripsit ueteres decimas, tunc ratione prescriptionis non petet decimas noualium, ut extra iiii. eodem Cum in tua,(57) et est simile huic infra de priuil. Quia, lib.iiii.(58) jo.

4. PASTORALIS explicari: Sensus huius decretalis talis est: Quod de prouentibus omnium rerum que possidemus, tenemur dare decimam non deductis expensis, siue expense fiant pro percipiendis fructibus siue pro conseruatione rei, etiam si res ille empte sint de pecunia decimata. Si autem expense fiant circa res que mercimonii causa habentur, in illis primo deducantur expense antequam soluatur decima, et hoc si res ille empte sint de pecunia decimata. Et est ratoio diuersitatis, quia in negotiatione operatur manus hominis, set in aliis operatur manus dei, ut supra eodem Non est in potestate, lib.ii(59) et extra iiii. eodem Cum non sit in homine.(60) jo. necessarias: Sine quibus res fieret deterior, ut ff. de inpensis l. Inpense et l. Quod dicitur(61) et ff. de uerb. sign. Inpense.(62) jo. concessum: Consuetudine approbata uel ratione, licet adhuc scripta non sit. laur. sine preiuditio: Ergo non loquitur diffiniendo. jo. de lucro: Sic ergo uidetur quod de omni eo quod ex causa lucratiua prouenit, dabuntur decime. supra eodem Ex transmissa, lib.ii(63) et xvi q.i. Decime(64) et q.vii c.iii. Secundum hoc si aliquid est datum uel legatum alicui, inde dabit decimas. Similiter si aliquis instituitur heres, inde dabit decimam, nisi si ab intestato succedat alicui, quia talis hereditas non est lucrum set debitum, ut ff. unde liberi Scripto. ult.,(65) unde per quotcumque manus ambulauerit aliqua res lucratiuo titulo semper decimabitur a quolibet. Quidam tamen dicunt quod numquam res ipsa decimatur, set tantum fructus rei. Cum enim dominus terram alienam daret filiis Israel, tantum de fructibus dari decimas mandauit.(66) Et si de possessionibus daretur decima, iam omnes possessiones essent ecclesiarum. Set numquid doctor de collecta, uel aduocatus de patrocinto, uel mercenarius de eo quod meretur dabit decimam? Non uidetur cum illud non sit lucrum, set potius debitum. Contrarium dico cum scriptum est, honorabis dominum de tuis iustis laboribus, ut i q.i. Non est putanda.(67) Item quia de omni artificio dantur decime, ut xvi q.i. Decime.(68) Set numquid meretrix uel ystrio dabit decimam? Non uidetur, quia ut dixi honorandus est dominus de iustis laboribus, et decime tantum de licitis dantur, ut supra eodem Ex transmissa, lib.ii.(69) Item quia scriptum est non accipies mercedem prostibuli, et est arg. ad hoc xiiii q.v Elemosina(70) et xxxii q.iiii Sic no sunt,(71) nam illicite quesita non sunt in bonis nostris, ut ff. pro socio Cum duobus § ult.(72) Ad hoc dicunt quidam quod a talibus non est sumenda decima, ne ecclesia uideatur approbare delictum eorum, arg. ad hoc xxiii q.i. Paratus, in fine.(73) ff. de inoffic. testa. Si pars, in fine.(74) Alii dicunt quod decima sumenda est potius ab eis quam apud eos remaneat, arg. xxii q.i. Considera.(75) Melius dicas quod si transfertur dominium in aliquos ita quod non competit repetitio licet illi peccent, tamen tenentur dare decimas. Et licet ecclesia petat decimam a talibus, non tamen approbat officium eorum quia conuenit eos tamquam quemlibet possessorem lucri, unde de iustis spoliis danda est decima exemplo Abrahe, ut xxiii q.v Dicat.(76)jo. honere: Nota res transit cum suo honere, ut extra iiii. eodem Cum non sit in homine.(77) ff. de contrahen. empt. Alienatio.(78) jo. detrimento: ff. de inpensis in rebus dotal. Quod dicitur.(79) jo. deducendas: Hoc speciale est in decimis quod non deducuntur sumptus facti pro fructibus colligendis, uel etiam pro conseruatione rei, alias etaim male fidei possessor deducit tales sumptus, ut ff. de pet. hered. Si a domino § ult.(80) et supra de in integrum restit. Requisiuit, lib.i(81) et ff. soluto matrimon. Fructus.(82) jo. de prouentibus: Set si emissem ad hoc ut uenderem, et ante uenditionem fecissem sumptus aliquos in re illa, illos bene deducerem. jo. destruatur: Et suple aliquid expendatur in reparatione uel conseruatione illorum, illud non deducetur. jo.

24. DE REGVLARIBVS ET TRANSEVNTIBVS AD RELIGIONEM

1. SICVT TENOR honesta: Honesto enim artificio potest clericus negotiari causa necessitatis, ut supra ne clerici uel monach. c.i.(83) de con. di. v Numquam.(84) jo. simplici monacho: Verum est quod ab abbate tantum debet quis suscipere habitum, ut supra de regular. c.i, lib.i.(85) Si tamen ab alio suscipiat, tenet, ut supra eodem Porrectum, lib.ii(86) et infra c. proximo, nam in domo propria potest aliquis sollempne uotum facere, ut infra ne clerici uel monach. c.i(87) et xxvii q.i. De uiduis,(88) set maior est presumptio si de manu abbatis recipit, ut supra qui clerici uel uou. Consuluit. jo. paucis diebus: Bene dicit paucis quia si postea per aliquod tempus stetisset, preiudicasset sibi, ut xxxii q.ii. Mulier.(89) supra de offit. deleg. c.ult., in fine.(90) ff. de leg.ii Cum quidam, in fine.(91) Set usque ad quot dies extendis uel artabis illud paucis? Videtur quod usque ad triduum, ut supra eodem Ad nostram, lib.i,(92) uel usque ad mensem, ut i q.i. Constat(93) et supra de frigid. et malefic. c.i, lib.i.(94) Respon. Vbi tempus non prefigitur a iure ad arbitrium boni uiri determinandum est, ut supra de offit. del. De causis, lib.i.(95) ff. de iure deliber. l.i.(96) jo. repugnantia: Et ideo non sit audiendus. supra de appell. Sollicitudinem.(97) C. de liberali causa Cum precum.(98) laur. extra mentem: Si autem integrum maneret eius iuditium licet infirmitatem grauissimam pateretur, obligaretur si uoueret, arg. infra c. proximo. Arg. instit. quibus non est permissum facere res. § Preterea.(99) Tenetur autem hoc probare, scilicet se extra mentem fuisse, arg. supra de succ. ab intest. c. uno, lib. eodem,(100) ut ubi dixi.jo. absolutum: Simile xvii q.ii. Consaldus.(101) jo.

2. AD APOSTOLICAM SEDEM unius anni: Vt xvii q.ii. Consaldus.(102) Quandoque statuitur biennium, ut xviiii q.iii. Monasteriis.(103) Quandoque triennium, ut xvii q.ii. Si quis incognitus.(104) Quandoque vi menses, ut supra eodem c.i, lib.i.(105) Set diuersa tempora statuuntur ad ostendendum quod tempora sint arbitraria. Vel dic quod clericus ignotus et laicus notus per biennium probabuntur, set clericus notus per annum, laicus ignotus per triennium, set clericus notus statim potest admitti ut hic dicitur, set in crucesignatis statuitur dimidius annus. jo. remanere: Quod se habet ad bonum et ad malum, ut supra de conuer. coniug. c.ult., lib.i.(106) jo. competentis: Bienii uel triennii uel vi mensium, ut supra dixi. jo. etiam monasterii: Ergo conuertendus contradicente abbate, uel abbas illo contradicente huic iuri renunciare non potest, ut C. de legibus Quod fauore,(107)quia in re communi potior est conditio prohibentis, ut ff. commun. diuidundo Sabinus.(108) asperitates: Si ergo conuertendus probare debet asperitatem habitus, et etiam probandus sit in eo. Secundum hoc non est probandus in suo habitu, quod credo uerum, licet iura uideantur dicere quod in suo habitu sit probandus, ut liii di. Legem.(109) liiii di. Multos.(110) supra eodem Super eo, lib.i.(111) xvii q.ii. Si quis incognitus.(112) Set quod dicitur ibi quod non debeat indui habitu monachali, intellige cum effectu, ita quod amodo ipsum non possit reicere. jo. renunciare: Huic iuri bene potest renunciari, cum non preiudicet publice instituti, ut supra de elect. Cum nobis olim.(113) supra de constit. Cum accessissent, lib. eodem.(114) ff. de minor. Si iudex,(115) set si preiudicaretur aliorum honori uel commodo, non posset, ut infra de sent. excom. Contingit(116) et supra de foro compet. Si diligenti, lib. eodem.(117) jo. ne passim: Graue enim est inexpertos diuinis obsequiis applicare, ut xviiii q.iii. Monasteriis.(118) supra de renunciat. Litteras.(119) C. de re milit. Contra.(120) ff. de uacat. mun. Pretor § ult.(121) Tenetur enim aliquis de mala electione. xxiii di. Tales.(122) ff. naute caup. l.ult.,(123) et punitur quis eo ipso quod admittit ignotum, ut C. de colon. illiric. l. una, lib.xi.(124) jo. forte sit: Supra de conuer. coniug. Cum sis preditus, lib.i.(125) jo.

3. SICVT NOBIS morte securus: Set tamen sane mentis fuit, alioquin non obligaretur, ut supra eodem, c.i. et xvii. q.ii. Consaldus(126) et xxxii. q.vii Neque(127) et C. de transact. Sanam mente.(128) Set quare alias mortis timor impedit monachationem, ut supra quod metus causa Perlatum,(129) et non hic? Respon. Ibi monachatur ut euadat mortem, hic ut saluetur. Ibi ut euadat mortem corporis, hic ut euadat mortem anime. que solent: Vt xx q.i. Vidua(130) et infra c.i. jo. et scientibus: Vnde cum ipsi repetere non poterant, nec ad bona ipsius admitteretur, quia quem uiuum contempserunt, non possunt in morte suum dicere, ut C. de infantibus exposit. l.i et ii,(131) et C. de latina lib. tol. l. una § Set scimus.(132) jo. tanto tempore: Sic supra de testa. Quia, lib.i.(133) Simile supra de symon. Non satis, lib.i.(134) Ridiculum enim est ut dicit lex meliorem conditionem furis esse propter continuationem furti, ut ff. de furt. Inficiando § Infans.(135) jo.

4. LICET QVIBVSDAM monachis: Supra de statu monach. Si qua.(136) canonicis: Supra xviiii. q.iii. Statuimus.(137) jo. hospitalariis: Supra eodem, Ad audientiam.(138) jo. Vt unusquisque: Supra xxi q.i. c.i jo. vbi spiritus dei: Supra xviiii. q.ii. Due.(139) jo. ex temeritate: Aduerte qualiter interpretatur priuilegium istorum, scilicet quod nullus talium possit transire ad strictiorem religionem. Hoc uerum est ut dicit temeritatis causa, sic cum prohibetur iuramentum, tantum temerarium intelligitur prohibitum, ut xxii q.i. Ita.(140) jo. postulauerit: Sufficit ergo petere licentiam, licet non obtineatur, sic supra de arbitris c.ult., lib. eodem(141) et supra de magist. c.i. lib.i.(142) et C. de iure emphi. l.ult.(143) Set quid si aliquis non petita licentia recessit ad strictiorem uitam, numquid est reuocandus? Consueuit dici quod non, dummodo leuitatis causa non transsiuerit ut hic innuitur, set eis obstat xviiii. q.iii. Mandamus(144) et supra eodem Ad audientiam, lib.ii.(145) set ipsi illud intelligunt quando leuitatis causa transuit. Set expresse contrarium dicitur, extra iiii. de qualit. ordinan. Intelliximus,(146) tamen argumenta sunt contraria xx. q.iiii. Virgines(147)et supra eodem Sane, lib.i.,(148) set illud loquitur de permissione siure dispensatione; ad parem autem religionem non potest transiri, ut supra eodem, Sane, lib.i.(149) Set qualiter potest aliquis inuito suo prelato personam suam alienare, cum rem non posset alienare, et maior sit alienatio persone quam rei, ut xvii. q.i. c.ii. et xii. q.i. Precipimus?(150) Cum forte clericus ex iuramento tenetur ei obedire, et crimen ydolatrie sit nolle obedire, viii. q.i. Sciendum,(151) et peregrinari non potest clericus sine licentia episcopi. de con. di. v Non oportet,(152) et sepe bonum est omittendum propter meritum obedientie. xi. q.iii. Quid ergo,(153) cum obediendum sit, licet iniuste quid precipiatur, xxiii. q.i. Quid culpatur,(154) set iliud facit auctoritate canonis et etiam instinctu spiritus sancti, ut infra de diuort. Gaudemus.(155) jo. preiudicat: Ab hac uniuersitate excipiuntur uxor, impubes et seruus qui transeuntes reuocantur. supra de conuer. coniug. Quidam intrauit.(156) supra xx. q.i. c.i. et ii. supra di. liiii. Si seruus sciente.(157) jo. amittere: supra xi. q.iii. Priuilegium.(158) C. de iudeis Iudeos.(159) jo. ex iusta causa: que sit iusta causa et que iniusta tractatur. supra de renuntia. Nisi, lib. eodem.(160)jo. transire superioris: simile xi. q.i. Peruenit.(161) supra de conces. prebend. non uac. Post electionem.(162) supra de iure patronat. Nullus, lib.i.(163) jo. minori bono: xvii. q.i. Qui bona.(164) communis utilitas: simile vii. q.i. Scias.(165) Hoc intelligas cum per publicam non impeditur priuata, alias suam utilitatem potest quilibet preponere, nam ordinata caritas a se incipit, ut xxiii. q.v. Si non licet.(166) de pen. di. iii. Qui uult.(167) xviiii. q.ii. Due.(168) xiiii. di. Quod ait.(169) ff. de iudic. Si longius.(170) ff. de prescript. uerb. Qui seruandarum.(171) Vel dic quod ubi quis uocatur ad prelaturam tunc non preferet suam utilitatem, ut viii. q.i. In scriptis,(172) sic uero prelatus non debet sua negotia preponere negotiis ecclesie, ut xii. q.iiii. Quicumque.(173) Vel dic quod quando priuata utilitas includitur in communi, tunc prefertur communis, alias non, ut ff. pro socio Actione § Labeo.(174) Vel distinguitur an utilitas consistat in acquirendo uel in dampno uitando. jo. rachele: que significat uitam contemplatiuam. la. lia: hec actiuam. communicat alienus: a caritate.

5. EXPOSVISTI Noluistis: quia non potuistis, quoniam antiqua consuetudo pro lege tenenda est, arg. xi. di. In hiis rebus(175) et c. Catholica,(176) et est hic argum. quod consuetudo quamuis honerosa sit, tamen est seruanda, ut supra de testa. Ad hec, lib.i.(177) Arg. de consue. c.i., lib.i.(178) inhibeat: supra iii. q.iiii. Si quis.(179) ff. pro socio Actione § Labeo.(180) ff. de iudic. l. Si longius.(181) Arg. contra ibi, uel sue rei familiaris periculo. jo. comedatis: supra di. iiii. Denique.(182) xli di. Delitie.(183) jo. ad saturitatem: hoc monachis non licet, ut supra de con. di. v. Carnem,(184) et ita cum redeant hic ad antiquam ordinis regulam, non infringitur ordo, arg. ff. de pactis Si unus § Pactua,(185) et arg. xxxv. di. Ab exordio.(186) jo.

6. VENIENS illicitum: set nonne aliqui licite sic possunt abiurare et promittere perpetuam continentiam, immo talium matrimonia sanctiora sunt aliis, ut xxxiii. q.v. Quod deo?(187) Ad hoc dicunt quidam quod tali modo non possunt aliqui se abiurare ut maneant in seculo nisi transeant ad religionem, arg. infra titulo i. c.i.,(188)quod non credo. Et hic non abiurauerant se propter continentiam seruandam, set ad hoc ut possent adulterare cum aliis, et quod neuter posset alterum accusare. Talis abiuratio prohibetur hic, et supra de iureiurand. Tua, lib. eodem.(189) Nullum enim iuramentum obstat quin alter alterius crimen saltim denuntiare possit, ut supra de iureiur. Quemadmodum, lib. eodem.(190) jo. prefatam recipiat: supra de diuort. Significasti, contra,(191) Set hic locum habet nil michi tu uel ego tibi; nil cathelina cathego, ut xxxii. q.vi. per totum. infra de adulter. c.i. et ii.(192) jo. postmodum: supra de diuort. Porro, lib.i.(193) jo. desiderat: eo inuito potest habere ratum eius ingressum, ut supra de conuer. coniug. Quidam.(194) jo.

7. CONSVLTI Nouicii: qui dicitur habitus probationis, qui nec impedit nec dirimit matrimonium, de quo loquitur supra de renunciat\. c.ult., lib.i.(195) Habitus conuersionis est qui impedit, set non dirimit matrimonium, de quo loquitur supra qui clerici uel uouentis Consuluit, lib.i.(196) et supra de regular. Super, lib.i.(197) Habitus professionis et impedit et dirimit, ut xxvii. q.i. c.i. jo. in primo casu: quod hic dicitur est expositio illius supra eodem, Super eo, lib.i.,(198) nec intelligas quod hic ex solo propositio obligetur, ut supra de uoto Litteraturam,(199) set hic processum fuit ad actum exteriorem. Si autem non est aliqua regula laxior tunc ibi remaneat, uel maneat in propria domo sub religionis habitu. Set quid si clericus est in probatione, numquid expectabit episcopus in conferendo benefitio eius usque post tempus probationis, cum ecclesiastica benefitia non diu debeant esse in suspenso? Respon. Si auctoritate episcopi recessit, intelligitur ei dedisse licentiam usque ad tempus probationis. Si sine licentia tunc tempore legitimo elapso potest eum priuare. Idem dico de sponsa, quod si sine licentia uiri intrat, non habebit spatium nisi duorum mensium, secundum quod loquitur supra de conuer. coniugat. Ex publico, lib.i.(200) jo. ad laxiorem: supra de regular. Super eo, lib.i.(201) jo. seculariter: idest dissolute, arg. lxxxi. distinctione Dictum.(202)la. remeare: numquid licebit tali matrimonium contrahere ex quo licet ei in seculo remanere? Dicunt quidam quod contrahere non licet, cum sit simpliciter uouens, ut xvii. q.ii. Nos nouimus.(203) Si autem contraxerit, tenebit matrimonium, ut xxvii. di. Si uir(204) et supra qui clerici uel uouent. Rursus, lib.ii.(205) Quod non est uerum, quia nec fuit uotum expressum nec tacitum, nec intendit continere, quia tantum sub conditione proponit. Sicut non obligatur qui sub conditione contrahit matrimonium, ut supra de sponsal. De illis.(206) jo. protestetur: quid si non protestetur, numquid presumendum est pro religione, ut ff. de relig. Sunt persone?(207) Set dic quod in dubio in mitiorem partem est interpretandum, ut ff. de reg. iur. Semper in obscuris,(208) quod non est uerum, nam potius presumo eum absolute proposuisse quam conditionaliter, nisi protestatio precedat, ut extra eodem, Postulasti, lib.iiii.(209) Et est hic arg. quod protestatio est necessaria, ut supra quod metus causa Perlatum, lib.i.(210) xxxi q.ii Lotharius.(211) Arg. contra supra de appell. Sollicitudinem, in fine, lib. eodem(212) et supra de constit. Cum M.(213)

25. DE CONVERSIONE CONIVGATORVM

1. EX PARTE velum: non dicit quod uotum emiserit, unde postea subdistinguet circa finem. Immo nec dicit uelum professionis, licet enim hic assumat habitum uel uelum religionis, presumitur quidem quod hoc conuenit. Set non est presumptio sufficiens nisi et in ueritate se alicui deuoueat religioni, ut infra eodem, in fine. la. internunciis: matrimonium enim contrahitur per nuntium, ut xxxii. q.ii. Honorantur.(214) ff. de spon. Sufficit et l.ult.(215) jo. presenti arra: licet arra possit adici contractui matrimonii, non tamen pena, ut C. de spon. l.ult.(216) ff. de uerbo. oblig. Ticia.(217) jo. inhibere: Supra de eo qui duxit in matrimon. quam polluit per adulterium c.ii., lib.i.(218)supra de matrimon. contra interdict. eccles. contract. Ex litteris, lib.i.(219) supra ut lite pendente laudabilem(220) laur. quos contractum: quia contumelia creatoris non soluit ius matrimonii inter fideles licet alter conuertitur ad fidem, tunc contumelia creatoris soluit ius matrimonii, ut infra de diuort. Quanto.(221) jo. ex reuelatione: infra de diuort. Gaudemus.(222) jo. legitur esse factum: supra de conuer. coniug. Verum, lib.i.(223) et c.ult.(224) supra xxvii. q.ii. § Ecce.(225) supra xxii. q.ii. § Item, Beatus.(226) infra de diuort. Gaudemus.(227) jo. qui respondere: supra eodem titulo Ex publico.(228) supra de sponsa duorum Licet preter solitum.(229) jo. quamuis falsa: immo sue stulticie ascribant hoc, nam in huiusmodi spiritualibus etiam dolus aduersarii non uitiat contractum, ut supra quod metus causa Cum dilectus, lib. eodem,(230) nec consideratur causa uel intentio contrahentis, ut C. de condit. ob causam Si repetendi,(231) licet sit arg. contra infra titulo i. c.iii., in fine, et est simile quod dicit lex quod falsa causa non uitiat legatum. ff. de condit. et demon. Falsa.(232) Sic ff. de manu. uind. Si pater § i.(233) et ff. de pigner. act. si rem § Omnis.(234) jo. ad susceptionem: Post uerba de presenti, uelum uiduitatis non impedit, secus de uelo religionis. uinc. veli susceptionem: simile supra qui clerici uel uouent. Consuluit, lib.i.(235) xxxiii. q.v. Quod deo.(236) Tamen solus habitus non solempnicat uotum, ut supra de regular. Porrectum, lib.ii,(237) nisi feratur habitus inter illos qui professi sunt, ut supra de regular. Vidua.(238) xx. q.i. Quem progenitores.(239) jo. quasi propositum: bene dicit quasi, quia si uere uotum castitatis emitteret et deuoueret alicui certe religioni, uel Augustini uel Benedicti, in domo propria manendo, bene solempnicaretur uotum, ut xxvii. q.i. De uiduis(240) et c. Mulieres(241) et xx. q.i. Vidua(242) et infra qui clerici uel uouent. Insinuante.(243) Vel dic quod talis religio non dissoluit sponsalia de presenti, sicut nec dissoluerentur si uir fieret clericus, ut supra de cleric. coniug. Ea, lib.ii.(244) xxvii. q.ii. Si uir.(245) De uita heremitica, dicunt quidam quod soluit, ut xxvii q.ii. § Ecce.(246) Alii dicunt quod non, unde si heremitica contraheret matrimonium, teneret, nam et potest habere proprium, ut xviiii. q.iii. § Econtra.(247)

2. CONSTITVTVS vitali nomine: Allegata tamen falsa causa et ideo mansit matrimonium inter eos, ut xxxii. q.vii. c.i. et ii. jo. cogere non omittas: set uidetur quod cum hec mulier auctoritate ecclesie nupserit secundo uiro, quod non debuit sibi obesse conuinctio illa ad repetendum uirum legitimum, arg. infra de diuort. Gaudemus, in fine(248) et supra de conuer. infidel. Laudabilem, lib.ii.(249) Respon. Ideo fit ei preiuditium quia conscia fuit fraudis per quam fuit sententia diuortii promulgata, et ita obstat ei exceptio commissi adulterii, ut infra c. proximo. xxvii. q.ii. Agathosa.(250) Vel quia preiudicauit sibi patiendo eum ad sacros ordines promoueri, ut xxxii. di. Seriatim.(251)xxxiii. q.v. Qui uxorem.(252) Vel dic quod non fuit inter eos lata sententia diuortii, set ipsa sua auctoritate nupsit alteri.

3. VENIENS derelinquere: potuit ergo eum prius repetere, et ita est arg. ex hac auctoritate qui si qua ignorans ius illud, scilicet quod si dederis licentiam uiro, tenetur relinquere seculum, licentiam det uiro, iterum potest eum repetere, et ita subuenitur ignoranti etiam ius naturale. laur. imputetur: supra xxvii. q.ii. Si tu.(253) jo. quod captiose: hic patet quod si dolus interueniat in spiritalibus tenet contractus, et supra quod metus causa c.ult., lib. eodem,(254) ubi de hoc dixi. Aliud est si mulier minis inducta det iuro licentiam, talis licentia nulla dicitur, ut xxxiii. q.v. Notificasti.(255) Vel ideo preiudicatum est hic mulieri, quia capud uiri sponte supposuit altari, unde per patientiam sequentis temporis dolus siue metus precedens profligatur, ut infra qui clerici uel uouent. Insinuante.(256) C. quod metus causa, l.ii.,(257) uel preiudicauit sibi propter fornicationem sequentem. jo. incontinentia: Bene dicit quia et si uir inuita muliere intrasset religionem, licet talis ingressus nullus sit, si tamen ipsa postea fornicetur, non potest eum repetere, ut xxvii. q.ii. Agathosa,(258) et est simile supra de diuort. Significasti, lib.i.(259) Set pone quod uir nolit excipere, nec enim cogi potest ut excipiat, sicut nemo compellitur agere, ut C. nemo inuitus agere compell. l.i.,(260) et quilibet iuri suo potest renuntiare, ut supra de elect. Cum nobis, lib. eodem.(261) Set dico quod monasterium eo inuito potest excipere et eum defendere, ne permittat se in peiorem statum trahi, ut ff. de liberali causa l.i. et ii.,(262) licet enim primo non tenuit uotum, tamen tenuit quantum ad ipsum uouentem, ut supra eodem, Quidam, lib.i.,(263) et quam cito ipsa fuit fornicata, statim ipsa perdidit ius exigendi. Ergo cum sit liberatus a seruitute mulieris, statim monasterium habet plenum ius in eo, ergo et exceptio que ei competit est acquisita monasterio per eum. Set quid si uir fornicetur in monasterio cui uxor dederat licentiam, numquid eum potest repetere? Non, ut xxxiii. q.v. Quod deo.(264) Perdidit enim omne ius quod habuit in uiro. Item uidetur si uir intret monasterium non de licentia set propter fornicationem mulieris, si uir postea fornicetur in monasterio, quod non possit repeti a muliere, nec propter sequens delictum renascitur seruitus amissa, ut de con. di. iiii. Queris,(265) licet secus esset si ambo essent in seculo et propter fornicationem alterius essent diuisi, ut supra de clandest. despon. Ex litteris, lib.ii.(266) supra de iureiur. Tua, lib. eodem.(267) infra de adulter. c.i.,(268) et hoc ideo est quia ius quod monasterium habet in ipso non potest per suum delictum perdere, set ipse ius quod sibi tantum competeret posset perdere. maxime: et sic uidetur quod prius potuit eum repetere, unde est hic arg. quod si mulier ignara iuris det uiro suo licentiam, quod non obstante tali licentia, potest ipsum repetere, ut supra eodem, c.i., lib.i.(269) jo.

26. DE VOTO ET VOTI REDEMPTIONE

1. NON EST VOTI de auctoritate sedis apostolice: videtur ergo quod papa possit dispensare in uoto, et supra eodem, c.i, lib.i.(270) et supra de iureiurand. Peruenit, lib.i.,(271) sicut dispensat in iuramento, ut supra de rescript. Constitutus, lib. eodem.(272) supra de iureiurand. Veniens(273) et ff. ad municip. Imperatores(274) et xv. q.vi. Auctoritatem.(275) Arg. contra xxv. q.i. Sunt quidam,(276) nam contra preceptum domini, et contra ea que sunt de iure naturali non potest dispensari. Ad hoc potest dici quod papa non dispensat contra preceptum domini nec contra uotum quando illud commutat in eque bonum, nam non dicitur aliud fieri set idem, ut xxii. q.iiii. Innocens.(277) Vel dic quod papa in talibus non dispensat set declarat et interpretatur uotum, ut supra de iureiur. Quanto,(278) nam uotum in se continet hanc conditionem, si pape placuerit, ut supra de rescript. Constitutus.(279) Vnde si pape aliud placet, per hoc non dispensat, set tantum suum uelle declarat. Vel dic quod papa in omnibus dispensat, preterquam in articulis fidei, ut lxxxii. di. Presbyter(280) et xxxiiii. di. Lector,(281)ubi contra apostolum dispensat. Arg. contra predicta, infra de statu monach. Cum ad monasterium, in fine.(282) Respon. Aliud est in uoto continentie quam peregrinationis uel abstinentie, uel dic ut ibi.jo. quam regnum: Sic ergo papa prefert utilitatem priuatam communi utilitati, contra id vii. q.i. Scias(283) et supra de regular. Licet, lib. eodem,(284) set licet differt utilitatem publicam propter priuatam, non tamen eam aufert.

2. LICET VNIVERSIS necessitas: hoc non est uerum generaliter quoniam in articulis fidei, et in hiis ad que quis tenetur renuntiare, diabolo et pompis eius, ex necessitate uouere tenetur. jo. non liceat: Nisi superioris auctoritate, ut supra de regular. Quia, lib.ii.(285) supra de rescript. Constitutus, lib. eodem.(286) uinc. commisit tue fidei: arg. quod aliquis potest ieiunare pro alio, nam ieiunatur pro defuncto, ut xiii. q.ii. Anime,(287) et satis fit pro defuncto, et xxvi. q.vi. Si aliquis.(288) Ad idem facit infra eodem, Quod super.(289) jo. susceptum occasione: Minus ydonea quod in generali uerbo subintelligitur, arg. supra de elect. Causam, lib.i.(290) supra de offit. iudic. deleg. Ex parte tua, lib.i.(291) ff. de ritu nup. Quamquam.(292) uinc. priuandum: Innocentius uult quod si heres non adimplet uoluntatem defuncti tota hereditas sit ei auferenda. Idem dicit canon xi. q.i. Siluester,(293) et concordat hoc legi antique C. de fideicom. l.ult.(294) Autentica tamen illud obseruat in extraneo herede, set licet filius institutus heres non adimpleret uoluntatem defuncti, non ideo totum perdit, set reseruatur ei legitima, ut C. de fideicom. authen. Hoc amplius,(295) et satis potest dici quod lex in hoc casu preiudicet canoni ratione equitatis, uel hic auxit penam legis propter fauorem terre sancte. Vel dic quod illud quod dicit lex de legitima relinquenda, non potest habere locum in dignitatibus, cum dignitates non possunt diuidi sicut alie res. jo.

3. MAGNE DEVOTIONIS Consilium carorum: Cum quilibet debeat amicos consulere super suis negotiis, arg. iii. q.iii. De indutiis,(296) et in nullo ommittendum est consilium canonicorum, ut supra de hiis que fiunt ab episcopo c. penult. et ult.(297) jo. noluisti tamen: et bene, quia nemo iuramentum suum uel uotum interpretari debet, ut supra de elect. Venerabilem(298) et infra eodem, Ex multa,(299) nisi certus esset quod non esset obligatus, arg. infra de sent. excom. Inquisitioni.(300)t. sicut tenebaris: non obstante quod cessat causa uoti. Cum si etiam si sine causa uouisset, nichilominus teneretur, ut supra titulo proximo, c.i., in fine. Facilius tamen potest dispensari cessante causa, ut infra eodem capitulo, in fine. Causa enim non impedit nisi exprimatur, ut C. de condit. ob causam Si repetendi,(301) nisi a iure sic intelligatur, ut ff. de iure dotium Stipulationem.(302)jo. quod liceat: hec enim consideranda sunt, ut di. iiii. Erit.(303) reddite domino: vota sicut iuramenta, ut xxii. q.i. Si peccatum.(304) jo. respexit: dum angeli ducerent eum et uxorem ac filias de Sodomis ut euaderent incendium ciuitatis. t. mentientes: in pretio prediorum suorum, ut supra xvii. q.i. Ananias.(305) supra xxiii. q.viii. Petrus.(306) jo. a prelatis: iuxta illud componitur orbis regis ad exemplum. supra xi. q.iii. Precipue.(307) la. verum etatis: supra de renunt. Litteras, lib.i.(308) t. non debeas: maxime ad loca remota, arg. vii. q.i. Presentium.(309) ff. de offit. presid. Illud obseruandum.(310) de con. di. v. Non oportet.(311) Nec est hic forsan dubitatiuum, sic xxxiii. q.ii. Ammonere.(312) jo. licet pennas: supra de renunt. litteras, libro i.(313) jo. sacrorum canonum: supra de con. di. v. Non oportet.(314) non minus: quia clericus sine licentia episcopi transit ad monacatum, ut xviiii. q.ii. Due,(315) set episcopus sine licentia pape non potest, ut supra de renunt. Nisi.(316) jo. et offitium: nam arma clericorum sunt lacrime, ut supra xxiii. q.ult. c. Quicumque et c. Conuenior,(317) licet non minus pugnet qui consilio pugnat quam qui gladiis pugnat, ut C. de aduocat. diuer. iudicum Aduocati,(318) iuxta illud consilio pollet cui uim natura negauit, ut infra eodem, Ex multa,(319) nam licet aliquis propter debilitatem excusetur a muneribus, tamen si talia sunt que consilio impleri possunt, non excusantur, ut ff. de uacat. mun. l.ii § Quem ita senio.(320) jo. manibus extensis: supra xxxvi. di. Si quis, c.ult.(321) iosue: idest, fidelis populus. t. amalechitas: idest demones uel infideles. t. commutari: Cum enim mandatum domini et uotum pari passu ambulent ut hic dicit. Et mandatum domini potest adimpleri per aliud equiualens, ut xxii. q.iiii. Innocens,(322) ergo et uotum. jo. responderit: supra eodem titulo, c.i. et ii., lib.i.(323) jo. testimonium: supra xi. q.iii. Inter uerba et c. sequenti.(324) in tenebris: supra de offit. del. Consuluit, lib. eodem.(325) jo. sinite: supra xi. q.iii. Inter uerba.(326) uinc. in eundo: hec tria tempora consideranda sunt cum aliquis alii condempnatur in expensis in appellatione prosequenda factis. supra de appellat. Reprehensibilis.(327) C. qui accus. non pos. Qui crimen(328) et supra de re iud. Quoniam, lib.ii.(329) jo. sine diminuatione: preter illam diminutionem que fiet in pecunia transferenda quia ille religiosus suis expensis non militabat. supra de prescript. Cum ex offitii, lib. eodem.(330) xii. q.ii. Caritatem,(331) uel intellige de religioso qui aliter esset illuc iturus. jo. cessauere cause: arg. quod cessante causa cessat priuilegium. infra de uerb. sign. Abbate, in fine(332) et xvi. q.i. Generaliter(333)et xxv. q.ii. § ult.(334) C. de testa. milit. l.ult.(335) instit. de auctor. tu. § ult.(336) supra de decim. Suggestum, lib.i.(337) jo.

4. QVOD SVPER quod super: Hoc capitulum intelligitur per sequens et de speciali licentia pape. uinc. surreptionem: supra de rescript. Super litteris.(338) jo. qui temporalem: eandem distinctionem facit lex in iudice ut si non potest interesse propter temporalem inpotentiam expectandus est; si habet perpetuam inpotentiam remouendus est, ut ff. de uacat. mun. l.ult.(339) ff. de iudic. Si longius.(340) jo. dilatio: expectare debet quousque possit ire, ut supra de sent. excom. c.ult., lib.i,(341)quoniam si propter fortuitos casus impediretur, nichilominus cum potest, tenetur adimplere, ut ff. de uerb. oblig. Inter stipulantem § Sacram,(342)nisi si certa res esset promissa non in genere, ut C. si certum petatur Incendium.(343) jo. labore: uidetur ergo quod tantum teneantur mittere pro quanto nollent sustinere laborem. Hoc tamen uix potest estimari, immo uidetur quod sit inestimabile, cum illud sustineant pro anima sua. jo. hoc modo: Scilicet sponte, non per penitentiam iniunctam. laur. sit impotens: Vnde non subest causa cur debeat penitentia inmutari? Alias qui iniunxit uel quilibet maior eo, eam posset inmutare iure communi. Set tamen mutationem huius penitentie uidetur hic sibi reseruare, et illis quibus specialiter iniunxit, et est hoc speciale. uinc. ne quid: supra de symon. Nemo.(344) Vnde per uiros: Hic formauit archiepiscopus unam ex questionibus sequentis decretalis. la. volumus prouidere: cum penitentibus autem dispensabat ille qui eis penitentiam iniunxit. la. viros suos: qui de eorum licentia uouerant, uel etiam ex causa papa concesserat, quod etiam inuitis uxoribus uouere possent. infra c.i. uinc.

5. EX MVLTA licet ad quales: quoniam ad religiosis et prouidos. t. incumbit: ecce hic unum mirabile quod est ius commune ut dispensetur in uoto cum debilibus, et huiusmodi arg. supra eodem, c.i., et tamen eius executio non permittitur alicui nisi cui papa specialiter commiserit, quod tamen restringendum est circa uotum huiusmodi quod pro succursu terre sancte emissum est, cum hic specialiter sibi dispensationem papa reseruet. In aliis autem uotis, episcopum credo dispensare posse. laur. quibus religiosis: religiosi dicuntur non solum monachi uel regulares canonici, set etiam clerici, ut i q.i. Nullus,(345) et etiam laici dicuntur religiosi, ut xxviii. di. Si qua uidua.(346) jo. ad neutros: arg. generaliter dictum, nullius esse dictum, arg. supra de dolo c.i.(347) supra de offit. del. Ex parte.(348) Arg. contra C. de pig. l.ii.(349) jo. ad superiora: quia in precedenti consultatione precedunt ista uerba. jo. nisi forte: ecce uerbum quod soluit questionem. t. maturitate consilii: idem dicit lex in aduocatis qui non minus preuident generi humano quam si patriam armis defenderent. C. de aduocat. diuer. iud. Aduocati,(350) et dicit lex quod omnibus eque postliminium est, non solum hiis qui pugnare possunt, set omnibus qui eius nature sunt ut consilio uel aliis modis usui esse possunt, ut ff. de capit. Postliminium § ult,(351) et consilio pollet cui uim natura negauit, et est simile ff. de uacat. mun. l. ii § Quem ita.(352) jo. subinfertur: illo eodem capitulo Quod super hiis.(353) laur. esse dubium: ecce responsio. jo. viri preter uxorum assensum: specialissimus est casus iste quo uir potest facere uotum sine licentia uxoris contra illa iura, xxxiii. q.v. Quod deo.(354) xxvii. q.ii. Si tu,(355) et per hoc uidetur quod aliquod uotum sit maius uoto continentie, nam propter continentiam non liceret hoc fieri, ut xxxiii. q.v. c.i., licet in uoto abstinencie secus dicam dum tamen per tale uotum neutri fiat preiudicium, ut xxxiii. q.v. Noluit.(356) jo. ad pugnandum: supra xxiii. q.viii. Clerici et c. Quicumque ex clero.(357) supra de uita et honest. cler. c.iii, lib. eodem.(358)uinc. deputati: infra de sent. excom. Inter.(359) jo. in penitentia: uidetur ergo quod commutatio uoti non possit fieri in hiis que in penitentiis alicui arg. contra lxxxii. di. Presbyter.(360) jo.27. DE STATV MONACHORVM ET CANONICORVM REGVLARIVM

1. QVOD DEI et promissionem: licet per hanc promissionem non sit censendus canonicus regularis, tantum de eo papa statuit et respondit acsi regulam sollempniter esset professus. ministrares: aliter enim in dicta ecclesia ministrare non poterant, nisi per licentiam episcopi specialem, quoniam renuntiatio eius tenuit quantum ad ipsum plebanum, ut supra de renunt. Quod in dubiis, lib. eodem.(361) parrochiales: nisi ex dispensatione. supra eodem titulo Monachi.(362) xvi. q.i. Doctos.(363) laur. ve soli: supra lxxxi. di. In omnibus.(364) supra vii. q.i. Illud.(365) jo. non putentur: alias equiparantur monachi et regulares canonici in multis. infra ne clerici uel monach. Ex parte.(366) supra xx. q.iii. Presens.(367) per antiquos: supra xvi. q.i. Doctos.(368) jo. regimen: Vtrum monacho iure uel ex dispensatione possit committi cura animarum dubitari consueuit. Dicunt quidam quod hodie iure communi possunt, set olim tantum ex dispensatione, ut lv. di. Priscis.(369) Alii dicunt quod nec hodie possunt, nisi ex dispensatione, ut supra de capell. monach. In ecclesiis.(370) supra eodem c.ii, lib.i.(371) Satis potest dici quod olim non poterant prefici ecclesiis nisi ex necessitate, ut lv. di. Priscis.(372) Hodie possunt etiam utilitate suadente, ut xvi. q.i. Cum pro utilitate,(373) set regulares ut hic dicit licite possunt utilitatis causa, set in hoc est differentia inter monachos et regulares, quod monachus tenetur habere secum socios sui ordinis, ut supra de statu monach. Monachi,(374) set regulares non tenentur nisi commode possint, ut hic dicit. regularis obseruantie: set numquid tenetur regulam obseruare propter nudam promissionem future conuersionis? Videtur quod non. supra de uoto et uoti redempt. Litteraturam.(375) Maxime cum ante probationem resilire possit, licet non omnino ad seculum redire. supra de regul. c.ult.(376) Set credo quod iste plus postea processit sollempnem professionem emittendo. laur.

2. CVM AD MONASTERIVM mixturam: idest molituram aliam a frumento, et est ytalicorum uulgare. jo. infirmarius: is qui habet curam infirmorum. jo. proprium aliquo: supra xii. q.i. Non dicatis.(377) nec recipiatur: set mittatur ad arcius monasterium ne euagetur, ut xxvii. q.i. Si quis rapuerit.(378) xvi. q.vi. De lapsis.(379) jo. in morte: set in uita conuerti debet in utilitatem monasterii. supra de offit. iud. ordin. c.ii.(380) xviii. q.ii. Abbas.(381) laur. sterquillino: idem iuris esset in quocumque qui in mortali decessisset, dummodo hoc constaret, ut xxi. q.iii. Ciprianus,(382) licet sit arg. contra xxiii. q.viiii. Quicumque,(383) set illud intelligas de camina sepultura. jo. sterquillino(bis): supra eodem titulo Super quodam.(384) supra eodem titulo Monachi, lib.i.(385) jo. destinatum: idest transmissum abbati. supra xii. q.i. Non dicatis.(386) carne uescatur: supra de con. di. v. Carnem.(387) ex indulgentia: sic ergo abbas potest dispensare in regula monachali quantum ad esum carnium, ut hic et de con. di. v. Carnem(388) Item in cella speciali constituenda, ut xx. q.ult. Monacum.(389) Item dispensat circa ordinem, ut supra de ordin. furt. suscep. Cum H., lib.ii.(390) Item circa canonem late sententie, ut infra de sent. excom. Cum illorum.(391) jo. etiam delicatus: sic supra di. xli. Non cogantur.(392) infra de obseruant. ieiun. Consilium.(393) de con. di. v. legimus.(394) jo. amoueri: verum est cum non eligitur canonice a capitulo, set simpliciter sibi datur administratio. Si autem per canonicam electionem in aliqua ecclesia uel prelatione poneretur absque culpa inde remoueri non potest, ut supra de statu monach. Monachi § Priores.(395) Tamen et si sint tales electi ad dignitates de facili possunt remoueri ab eis, ut infra de symon. Per tuas, in fine.(396) supra de appell. Quia nos, lib.ii.(397) jo. foueat: simile supra de postul. Ad hec, lib. eodem.(398) jo. in omnibus: quia tota potestas monasterii ad abbatem pertinet, ut xviii. q.ii. Nullam.(399) jo. negligens: nam eque deponitur aliquis pro negligentia sicut pro culpa uel dolo, ut lxxxi. di. Dictum(400) et lxxxvi. di. c.i. et xi. q.iii. Placuit.(401) c. di. Quoniam.(402) C. de offit. prefec. orient. Si quos.(403) ff. de custod. reorum Carceri et l. Milites.(404) Quod intelligo cum crassa est negligentia, ut i. q.i. Quicquid.(405) ff. de uerb. signif. Magna.(406) jo. pontifex possit: videtur ergo quod preter articulos fidei multa sunt in quibus papa non potest dispensare, ut in secundo gradu, ut supra de restit. spol. litteras, lib. eodem.(407) Item nec contra apostolum, ut xxv. q.i. Sunt quidam.(408) Item contra iiii. or concilia, ut xv. di. Sicut.(409) Ad hoc potest dici quod hic dicit quod papa non potest dispensare ut monachus habeat proprium. Verum est monachus existens monachus, set de monacho potest facere non monachum. Vel dic quod non potest dispensari in facto illo, quia non inuenitur eque bonum in quo possit fieri commutatio, quia nichil est melius continentia, ut xxxii. q.i. Nuptie,(410) et castitas sola est que cum fidutia potest animas hominum presentare deo, ut in authen. de lenon. § Sancimus, coll. iii.(411) Licet sit arg. contra supra titulo i. c.ult.,(412) set istud est ibi speciale, et quod monachatio preiudicet omnibus aliis uotis patet quia maius est uoto peregrinationis, ut supra de uoto Scripture, lib.ii.(413) Item preiudicat iuramento, ut supra de spon. Commissum, lib.ii.(414) Item maius est uoto quod recipitur in penitentia, ut xxxiii. q.ii. Ammonere.(415) Vel dic ut dixi supra de uoto c.i., lib. eodem.(416) Vel dic quod papa de plenitudine potestatis sue potest facere quod monachus existens monachus habeat proprium, licet enim abdicatio proprii sit de substantialia monachatus, quoniam papa potest auferre substantiam rei, ut C. de rei uxor. act. in principio,(417) et de eo quod nichil est, facit aliquid, ut iii. q.vi. Hec quippe.(418) Multo potius de aliquo facit aliud, ut de con. di. ii. Reuera,(419) et quod dicit hic quod non potest, expone idest non congruit eius potestati, sic xxxii. q.v. Si Paulus.(420) Vel dic non potest in omni casu, set ubi causa, sic supra de restit. spol. Litteras, lib. eodem.(421) jo.

28. DE RELIGIOSIS DOMIBVS VT EPISCOPIS SINT SVBIECTE

1. INTER QVATOR: per regulares: in ecclesia regulari non potest episcopus ponere canonicos ut hic patet, et xviiii. q.iii. Que semel(422) et xviii. q.ii. Peruenit,(423) set homines districtioris uite potest ibi ponere, ut supra ne clerici uel monachi c. penult.(424) Econuerso autem de seculari ecclesia potest facere monasterium, ut supra de eccles. edific. Ad audientiam. lib.ii.(425) jo. defuerint: numquid ergo simul erunt homines diuerse professionis, contra id xvi. q.vii. Nona?(426) Dico quod sic et est simile xviiii. q.iii. Mandamus.(427) De hoc dixi supra de uita et honest. Deus qui, lib. eodem.(428) jo. defectum: supra de regul. iuris Quod non est licitum, lib.i.(429) laur.

2. CONSTITVTVS recognoscebat: idest confitebatur ius patronatus monasterio pertinere. de iure: xvi. q.vii. Omnes(430) et xviii. q.ii. Monasteria.(431) supra de prescript. Cum non liceat, lib. eodem.(432) jo. hec Albanensi: scilicet supra dicta ecclesia. fundator: supra de iure patron. Quod autem.(433) episcopus Albanensis: forte diuersis temporibus, uel etiam uno tempore prefuit diuersis episcopatibus, ut xxi. q.i. Relatio.(434) a quocumque: hic uidetur quod episcopus possit aliquam ecclesiam eximere in totum a iure episcopali, et infra de censibus Cum uenerabilis(435) et supra de censibus Sopite, lib.ii.,(436) quod non est uerum ut ibi notaui, et supra de donat. Pastoralis, lib. eodem.(437) Hoc tamen certum est quod episcopi possunt conferre priuilegia, ut supra di hiis que fiunt ab episcopo c.ult., lib.i.(438) et supra de re iud. Cum inter uos, lib. eodem,(439) set non potest in preiuditium aliorum conferre priuilegium ut dicunt quidam, quia solus princeps potest auferre uni et dari alii, ut viiii. q.iii. Nunc uero et Per principalem(440) et supra de conces. prebend. non uac. Quia(441) et C. de quadrien. prescript. Bene,(442) nam episcopus in preiudicium archidiaconi non potest aliquem priuilegiare, ut supra de excess. prelat. c.i., lib.i.,(443) set certe hoc non est uerum, quia episcopus potest dare decimas extra baptismalem ecclesiam, ut xvi. q.i. Statuimus.(444) Item potest episcopus detrahere uni ecclesie et dare alteri, ut supra de excess. prelat. Sicut.(445) xii. q.ii. Bone.(446) Item auferre potest ecclesie alicui priuilegium eligendi. supra de consue. c.ult., lib. eodem.(447) Talia autem priuilegia debet conferre de consensu capituli sui, ut supra de donat. Pastoralis, lib. eodem.(448) jo. patronatus: supra de donat. Pastoralis, lib. eodem.(449) reconpensationem: si pactum intercessisset in hoc contractu, non est dubium quoniam esset symonia, ut supra de decim. Intelleximus, lib.i.(450) supra de rerum permut. Ad questiones, lib.ii,(451) set sine pacto licite potuit hoc fieri, ut supra ut ecclesiast. benefit. Vt nostrum.(452) Quare ergo in dubio potius interpretatur contractum non esse symoniacum, nisi quia in dubio magis accipiendum est quod uitio caret, ut ff. de legibus et consue. In ambigua.(453) Et secundum hoc dic quod hic fuerunt duo contractus, unus exemptionis et alter pensionis, et uterque fuit purus, arg. supra de rerum permut. Ad questiones,(454)uel dic quod licet etiam pactum intercessisset, tamen contractus non esset symoniacus, quia cum episcopus tantum viii. denarios retinuit, non potest esse quin plus temporalis commodi habuisset in ecclesia illa, et ita licite potuit de suo iure remittere. jo. pensionis: supra de decim. Intelleximus.(455) preterea: hec sunt uerba yconomi scripte ferrate respondentis ad obiecta. aliquid sibi: supra de iure patron. Preterea, lib.i.(456) infra de censibus Cum uenerabilis.(457) supra de donat. Pastoralis.(458) supra xvi. q.ii. Visis, in fine.(459) jo. iuxta ratam: hoc ideo dicit quia pensio ista pro pluribus ecclesiis soluebatur, ut supra dicitur. t. eundem iconomum: Nota sententiam esse ferendam in personam yconomi siue procuratoris, et infra titulo ii. Cum dilectus(460) et C. de sent. et interloc. l.i.,(461) set tamen sententia mandabitur executioni in persona domini, ut ff. de re iudicat. l.iiii. § i.(462) Arg. contra supra de probat. Licet, lib. eodem.(463) jo. vtraque pars: set uidetur quod episcopus non inciderit in penam, nam cum altera pars subtraxit pensionem, licite potuit episcopus petere procurationem, ut supra de iureiur. Peruenit, lib.i,(464) nam licitum est redire ad priorem actionem, cum ex parte alterius non paretur pacto, ut dixi supra de elect. c.i., lib. eodem.(465) Econtra uidetur quod illi potius preiudicet qui ultimo incidit in penam, nam si uterque est in mora, semper mora nocebit ei qui ultimo est in mora, ut ff. de periculo et commodo Illud.(466) Respon. Hic propter par delictum neuter incidit in penam, ut ff. de reg. iur. Cum par,(467) et in delictis mutua fit compensatio. xxxii. q.vi. Nichil.(468) ff. soluto matrimon. Viro.(469) jo.

29. DE CAPELLIS CLERICORVM ET MONACHORVM

1. DILECTVS FILIVS capitulis: idest synodo siue conuentu ubi corriguntur uitia. jo. possessorium: et ita duas actiones potest quis in libello simul proponere, sic etiam de possessione soli interdicto, unde ui possem experiri, et de rebus ui ablatis ad exhibendum uel ui bonorum raptorum. ff. de ui et ui arm. l.ii § Set fundus.(470) (ck) Et unum iuditium sufficit ad plures societates. ff. pro socio Cum duobus § Si plures.(471) arg. ff. fam. hercis. Heredes § De pluribus et § sequenti.(472) Et hec admittuntur causa litium dirimendarum. ff. de act. emp. Non est nouum.(473)supra de caus. pos. c.i.(474) C. de rei uindicat. Ordinarii.(475) la. prescriptione: numquid ergo prescribi potest obedientia? Non, ut supra de prescript. Cum non liceat,(476) nisi allegetur prescriptum ex alterius persona cui interim subfuit. jo. sponte confessus: ergo confessio procuratoris nocet domino, de hoc notaui supra de postul. Ad hoc, lib. eodem.(477) jo. spoliatam: per hoc ergo probatur possessio obedientie quod aliquis citatus ad synodum uenit, arg. supra de hiis que fiunt a maior. parte cap. Ex ore.(478) Arg. contra extra de restit. spol. Olim, lib.iiii.(479) jo. titulo: idest plebi seculari. regulares secularibus: videtur ergo quod si aliquod monasterium est infra terminos alicuius archidiaconati, quod non sit ei subiectum, et xviii. q.ii. Peruenit et c. Dudum,(480) quia per hoc uideretur dispar professio quod secularis esset prelatus regularium, tamen concedi potest quod subsint archidiaconis, ut xvi. q.i. Alia et c. Ecclesia(481) et xciii. di. A subdiacono(482) et supra de offit. archipresb. Vt singule.(483) Item ea ratione quia quilibet erat subiectus ei infra cuius terminos manet nisi probetur exemptus ut hic, in principio, et xvi. q.vii. Omnes.(484) jo. contrarium: vide modum argumentandi ex quo alia monasteria utuntur tali iure, ergo et istud debet uti, nisi probet contrarium, sic c di. Contra morem.(485) infra de censibus Ex parte,(486) set posset responderi quod consuetudo aliorum aliis non derogaret, ut xii. di. Illud.(487) jo. lis contestata: simile supra de offit. deleg. c.ult., in fine, lib. eodem.(488) jo. supprimendam: simile supra de re iudicat. Inter, lib. eodem.(489) iconomum: nota in persona procuratoris ferendam sententiam, ut supra titulo i. c.ult., in fine.(490) jo. nullum preiudicium: et ita papa iudicat quod ei non obest exceptio rei iudicate, simile supra de re iudicat. Suborta, lib. eodem.(491) Vnde bene prescribitur contra monasterium exemptum spatio legitimo, scilicet spatio xl. annorum, licet non contra papam, ut xvi. q.iiii. Volumus.(492) jo. in institutione: hic patet quod in quibusdam iuribus episcopalibus potest prescribi, ita quod non in aliis. Et ita fallit hec regula quod per partem seruitutis retinetur tota seruitus, ut ff. de seruitut. rustic. pred. Vna est uia,(493) ut dixi supra de prescript. Auditis,(494) et sic patet quod licet episcopus quedam iura episcopalia habuit in aliqua, non ideo potest alia petere. jo.

30. DE IVRE PATRONATVS

1. PER VESTRAS se ingerere: simile viii. q.i. In scriptis.(495) i. q.vi. Sicut.(496) jo. presentare: simile infra de baptis. et eius effect. Debitum.(497) supra de instit. c.ult., lib. eodem.(498) ff. de tutoribus et curat. datis ab hiis Pretor.(499)

2. CVM PROPTER DISCORDIAS infra iiii. menses: supra eodem titulo Quoniam in quibusdam, lib.i.(500) Solutio. Sex menses dantur a tempore uacationis ut ibi, set iiii. or a tempore litis mote, ut hic. jo. non differas: supra eodem titulo c.i. et ii., contra.(501) Solutio. Hoc seruatur ubi potest sine scandalo. Est enim ius commune illud ubi timetur scandalum. uinc.

3. CVM DILECTVS FILIVS h. concessit: idest presentauit ipsum, non tamen fuit admissus ab episcopo, ut infra eodem capitulo. laur. aliam ecclesiam: supra de rescript. Cum adeo, lib. eodem.(502) uinc. magistro: walterio prefato clerico: willelmo si dictus legatus: idest delegatus uel diocesianus, prout innitur infra capitulo eodem, uersu `Nos.' jo. laico ratione: hec allegauit, set non probauit. jo. eidem archidiacono: set quid si exiret prouinciam et uacaret? Credo quod archidiaconus posset dare sicut si legatus esset mortuus, quia egrediendo prouinciam finitur legati legatio. supra de offit. legat. Nouit,(503) nisi in negotiis inchoatis. supra de offit. delegati Gratum, lib.i.(504) Hic autem non dicitur inchoatum, quia nondum ecclesia uacabat, arg. supra de prebend. Dilectus, lib. eodem.(505) uinc. set alius: sic argumentatur: si presentauit tamquam laycus, ergo melior est conditio possidentis, si tamquam clericus. Ergo qui prior est tempore, potior est in iure, ut supra eodem Quod autem et c. ult.(506) Set cum iste adhuc innitebatur presentationi decani, ergo per hoc apparet quod presentauit tamquam clericus. Et ita uidetur ex hoc loco quod legatus possit auferre capitulo siue patrono liberam electionem. De hoc dixi supra de offit. legat. Dilectus, lib. eodem.(507) Vel dic quod liberam electionem non potest auferre, licet possit inuito patrono presentare quia plus iuris habet prelatus quam patronus, ut supra de offit. legat. Dilectus, lib. eodem,(508) immo patronus non habet ius, set gratiam, ut xvi. q.v. si quis episcoporum,(509) et erit hoc speciale in legato, secus in aliis, ut xvi. q.vii. Decernimus.(510) Vel dic quod ideo non tenuit factum archidiaconi, quia fuit factum contra prohibitionem legati, arg. supra de eccles. edif. Intelleximus, lib.ii.(511) infra de noui oper. nunt. c.i.(512) infra de desponsat. impub. Ad dissoluendum.(513) supra de matrimon. contra interdict. eccles. Videtur, in fine.(514) Signatur hic contrarium, supra de prebend. Dilectus, lib. eodem,(515) ubi dicitur quod non ualet concessio facta a legato de prima uacatura, multo potius uidetur quod promissio non debeat tenere. Respon. Hic non promisit, set in animo disposuit ei prouidere, quanto citius posset, et ideo prohibuit archidiacono. non obstante: nam cum precedit electio que nulla est, illa non potest impedire sequentem, ut supra de iure patron. Quamuis, lib.i.(516) perceptis: nam male fidei possessor fuit ex quo precessit mandatum, ut supra de constit. Cum M.(517) x. q.ii. Hoc ius.(518) jo.

4. PASTORALIS laicos nunc: secus in clericis in quibus leuitas plus reprobanda est, licet sit in omnibus arguenda. xv. q.i. Sane discimus.(519) Arg. ff. de inoffic. testam. Filius.(520) supra eodem titulo, c.ult., lib.i.(521) jo. appellauerit: huic appellationi non est defferendum. supra de concess. prebend. Ad aures, lib.ii.(522) uinc. distinguens: supra eodem titulo, c.ult., lib.i.(523) meliorem: pro quo duo faciunt, presentatio scilicet et institutio pro alio, presentatio et prioritas. uinc. robur: ecce una differentia inter presentatos a laico et presentatos a clerico, quod laico licet uariare et clerico non. Vnde cum laicus uariare possit, uidetur quod si presentet indignum quod per hoc non perdit ius presentandi, et est arg. ad hoc supra de offit. ordin. Cum uos. lib.i.(524) supra de filiis presbyt. Proposuit, lib.i.,(525) nam ratione scandali mitius agitur cum laicis. supra eodem Quoniam, lib.i.(526) Arg. contra supra de iure patron. Dilecti, lib.i.(527) in authen. de sanct. episcop. § Si quis oratoriam.(528) jo. maliciose: supra de appell. Secundo.(529) ff. de rei uindicat. Is qui dolo.(530) maliciose(bis): set numquid probabit episcopus quod non malitiose? Non uidetur cum pro ipsius facto sit presumendum. supra de probat. c.i., lib. eodem.(531) Item quia nullo aliquid obiciente, ipse potest eum remouere. xxviii. di. Priusquam.(532) xxxviiii. di. Petrus.(533) Arg. contra vi. q.ii. Si tantum.(534) Item quia de quolibet presumitur quod sit dignus, nisi contrarium probetur. supra de scrut. c. unico.(535) conpellatur: si episcopus punitur qui non admittit primum presentatum, ergo non habet optionem si primo presentetur ei unus a laico, secundo alter, quem eorum uelit recipere, ut supra eodem, c.ult.(536) Potest ergo dici quod episcopo hodie non detur optio, uel illud loquitur quando secundus presentatur, primo non refutato, et nota quod licet ius patronatus sit gratia quedam, arg. xvi. q.v. Si quis episcoporum,(537) tamen episcopus si non fecerit gratiam, punitur. Vnde gratia est si conceditur, iniuria est si denegatur, sic ff. de aqua cotid. l.i § penult.(538) Idem dico quod si postulantes uarient suam postulationem, tenentur prouidere postulato, ut dixi, supra de postulat. Bone.(539) jo. in eo: supra xvi. q.i. Reuertimini.(540) ff. ad senat. consult. tertul. Paulus.(541)jo.

5. POSTVLASTI ad patronos: due hic propuntur questiones. Vna si sacerdos parochialis possit aliquem ordinandum presentare ad titulum sue ecclesie non requisito consensu patroni? Secunda est si uacante ecclesia, ille qui sic est intitulatus, an preferatur illi quem patronus postea eligit? Ad primam questionem non respondet, ad secundam respondet quod non fit preiuditium patrono, quin possit instituere quem uelit. Et per hoc potest dici quod utrique questioni sit responsum ut si illi intitulati maneant in ecclesia, patronus potest instituere tamen quem uult qui sit prelatus ecclesie, set intitulati nichil iuris habent in ecclesia, set simplicem sustentationem, ut licet plures essent intitulati, tamen non facerent collegium. Nec eorum consensus requiritur in electione sacerdotis set patroni, et de talibus potest intelligi supra de elect. c.i., lib.i.(542) et quod inuito patrono possit sacerdos aliquem intitulare est arg. supra de filiis presbyt. Proposuit, lib.i.(543) et vii. q.i. Illud.(544) supra de offit. uicarii Ad hec, lib.i.(545) Aliud tamen credo si episcopus est patronatus, ut xvi. q.v. Si quis episcoporum.(546) Set quid si patronus scit aliquos intitulatos in tali ecclesia? Videtur certe quod tunc ipse uideatur eos imposuisse ex quo non protestatur ius suum, ut ff. de exercit. l.i § Magistrum.(547) ff. ad municipal. l.ii.,(548) set hoc non est uerum, nam non nocet ei taciturnitas, si eo inuito talia possunt fieri. Adhuc alio modo posset intelligi quod hic dicit in fine, Vt nullum scilicet fiat preiuditium patrono, quin ipse eos possit remouere post mortem sacerdotis, cum ad patronum uideatur spectare non tantum sacerdotem, set etiam alios ministros instituere, ut lxiii. Principali,(549)ut xviii. q.ii. Eleutherius(550) et xvi. q.v. Si quis(551) et q.vii. Decernimus(552) et in authen. de sanctis. episcop. § Si quis oratorii domum(553) et extra i. filiis presbyt. Ex transmissa,(554) dum tamen assit consensus prelati, ut ex i. eodem, Proposuit,(555) nam patroni iuditium est sequendum qui ita dilexit ecclesiam, ut ei sua conferret, ut ff. de confirmando tutore Si patronus.(556) jo.

31. DE DEDICATIONE ECCLESIARVM VEL ALTARIVM

1. TVA FRATERNITAS quam priuatis: videbatur contrarium quia nec clerici nec uirgines consecrantur nisi certi temporibus, nec etiam crisma. supra de tempor. ordin. Sane.(557) xx. q.i. Deuotis.(558) supra de con. di. iiii. Omni.(559) laur.

2. QVOD IN DVBIIS consecrari: supra eodem titulo Ad hec, lib. ii.,(560) quod intelligo cum tabula est affixa altari ut non possit remoueri, set si non est affixa ita quin possit alias remoueri, secus est, ut de con. di. i. Concedimus,(561) set quando est tabula affixa, tunc consecratio potissime consistit in illa coniunctione, unde si mouetur uel enormiter frangitur, perit consecratio. Et nota quod antiqui doctores vi. assignabant casus in quibus ecclesia denuo esset consecranda. Vnus quando dubitatur de consecratione, ut de con. di. i. Ecclesie.(562) Secundus cum est motum maius altare. Item cum ecclesia est exusta, uel parietes sunt de nouo funditus reparati. Item propter adulterium et propter homicidium, ut de con. di. i. Si motum et c. sequenti et c. De fabrica.(563) Alii dicunt quod quamdiu maius altare est inmotum, ita quod tabula altaris non frangatur uel moueatur enormiter, etiam licet parietas funditus perirent, non tamen est ecclesia consecranda, ut de con. di. i. De fabrica.(564) ff. de relig. Cum in diuersis.(565) Tercii dicunt, quibus concordat Huguccio, quod alia est consecratio ecclesie, alia altaris, et si tabula altaris mouetur, uel enormiter frangitur, consecratur altare et non ecclesia, ut supra eodem Ad hec, lib.ii.(566) Similiter si ecclesia destruitur, et non altare, tunc consecratur ecclesia et non altare. Set propter adulterium uel homicidium non est ecclesia reconsecranda, ut infra eodem c. proximo et supra de adulter. Significasti, lib.i.(567) jo. consecrato: et ita sacrum tamquam dignius trahit ad se non sacrum. ff. de rei uindicat. Que religiosis.(568) Sic infra de celebrat. missarum Cum Marthe § Preterea(569) et xiii. q.ii. Non estimemus.(570) Sic ff. de solut. Si alieni.(571) ff. de usucap. Eum qui edes.(572) Secus si uinum apponatur sanguinem. infra de baptismo Maiores.(573) Et hoc est regulare quod maius trahit ad se minus ut dixi supra de tempor. ordinat. Litteras.(574) Item est hic arg. quod in reficiendis sacris uestibus filum non sacrum potest apponi, nec est opus noua consecratione. jo.

3. PROPOSVISTI reconciliari: patet ergo quod ecclesia non est resconsecranda propter homicidium, unde non tenet canon ille, de con. di. i Ecclesiis.(575)

32. DE IMMVNITATE ECCLESIARVM

1. INTER ALIA distinguendum: supra xvii. q.iiii. Diffiniuit, Id constituimus.(576) C. de hiis qui ad eccles. confug. l.i.(577) laur. vel ad penam: ab omni enim genere penarum erunt securi, ut xvii. q.iiii. Id constituimus.(578) jo. nisi publicus latro: secundum canones omnes personas fugientes ad ecclesiam defendit ecclesia preter duas hic enumeratas, unde etiam raptores uirginum tuti sunt in ecclesia, ut xxxvi. q.i. De raptoribus.(579) Secundum leges autem homicide, adulteri, raptores uirginum non defenduntur ab ecclesia, in authen. de mandat. principum § Neque autem, in fine, coll. iii.,(580) set si aliquis in ecclesia facit maleficium, illum non tuetur ecclesia, unde sacrilegus in nulla ecclesia erit tutus, cum in ecclesiam deliquerit, ut xvii. q.iiii. Frater et c. sequenti.(581) Ideo excipiuntur publici latrones quia cuilibet est licitum illos occidere, ut xxiii. q.v. Cum homo(582) et C. quando liceat unicuique l.i.,(583) et tales famosi latrones in furta suspenduntur, ut ff. de penis Capitalium § Famosos,(584) set si non est famosus, tunc iubetur castigari, set nec uitam nec membrum perdit, ut C. de seruis fugien. authen. Set nouo.(585) jo. canonicas: vt xvii. q.iiii. Sicut.(586) compellatur: xvii. q.iiii. Metuentes et c. Diffiniuit.(587) jo. poterit occupari: a quolibet ut C. quando liceat unicuique l.i. et ii.(588) et xvii. q.iiii. Id constituimus.(589) jo.

33. DE CELEBRATIONE MISSARVM ET SACRAMENTO EVCHARISTIE ET AQVA QVE A LATERE CHRISTI

1. CONSVLVISTI consuluisti: de con. di. i. Nocte.(590) jo. sufficit: immo nec Augustinus approbat quolibet die unam dici, ut de con. di. ii. Cotidie,(591) si tamen plures cantant in qualibet missa consument corpus, ut de con. di. i. Sufficit,(592) et melius est audire missam de die quam aliam, ut supra de suffrag. Quidam, lib.ii.(593) in die unam: de die et aliam pro defunctis, ut de con. di. i. Sufficit.(594)

2. CONSILIVM pro festis: idest priuatis, idest quasi procul a festis. angelicus: gloria in excelsis. simbolum: credo in unum. prefatio: prefationem habes lxx. di. Sanctorum.(595) jo. regularius: regulare est ut dimittatur, non ut dicatur, simile vii. q.ii. § Cum autem,(596) ibi, `Comparatiuum ponitur electiue.' Quandoque ponitur negatiue minus, idest non. ff. de tribut. Illud.(597) laur.

3. EX PARTE ac supra: supra viiii. q.ult. Facta, Ipsi sunt.(598) in authen, de ecclesiast. tit. circa principium.(599) uinc. vna mecum: non nocet uerborum diuersitas, dummodo sensus sit unus. supra de uerb. signif. Nichil obstat.(600)

4. EX PARTE si forte: quia sacramenta a ieiuniis sunt percipienda. supra vii. q.i. Nichil.(601) supra de con. di. v. Vt ieiunii.(602) lxxv. Quod a patribus.(603) supra de tempor. ordin. litteras, lib. eodem,(604) et ideo dicit, `forte,' quia opinio est quorumdam quod quicquid admiscetur sanguini, sanguis efficitur. Et ideo secundum eos ieiunus erat qui effusionem acceperit, set potius credo esse dubitatiuum facti, et euacuatur hic illa opinio. Set numquid sacerdos post medicinam sumptam potest celebrare? Dico quod sic quia medicina non continetur inter alimenta, ut ff. de pen. legata Non omne,(605) set calidam aquam non posset sumere pro medicina. Item si eructuationes sentit, non potest celebrare, ut de con. di. ii. Tribus.(606) jo.

5. CVM MARTE marte: vna littera est Marce, set uerior est Marthe. in domo: idest in monasterio Clareuallis. lie: idest uite actiue. pulcritudinem: idest uitam contemplatiuam. maiores causas: supra di. xii. Preceptis.(607) supra di. xvii. Huic sedi.(608) supra xxiiii. q.i. Quotiens.(609) misterium fidei: ecce uerbum de quo quesiuit. temptauerit: arg. ii. q.v. Consuluisti.(610) xxxi. q.i. Quod si dormierit.(611) jo. alia duo: huic questioni respondet per aliam questionem ut Augustinus. i. q.i. Sicut.(612) sane multa: multa enim seruat ecclesia que nec ab apostolis sunt tradita, que tamen, cum sint longa consuetudine roborata, non sunt minoris auctoritatis, ut xi. di. Ecclesiasticarum.(613) jo. beatus est: supra xvi. q.i. Predicator.(614) jo. abortiuo: paulus se ipsum abortiuum appellat. Ideo quia sicut fetus qui per abortum emittitur cum labore, angustia et dolore, et per coactionem procedit ad lucem, ita ipse per coactionem et cum angustiis uenit ad fidem, ut xxiii. q.iiii. Displicet.(615) jo. sint omissa: nam quod legibus omissum est, suplendum est a iudice. ff. de testibus Quesitum,(616) et dominus quandoque diminute dixit. xvi. q.vii. Et hec diximus.(617) Et ipsius facta supplemus, et contraria factis suis facimus, et iuste per usum ecclesie, ut de con. di. ii. Liquido,(618) et sufficit quod diu aliquid sit seruatum, ad hoc ut presumi debeat ut uel apostolum uel alium iustum habuerit actorem. jo. ea etiam: scilicet eleuatis oculis in celum. ea etiam(bis): vt xii. di. Illa.(619) probabilius: nota arg. ex quo quandoque leuauit, presumitur quod postea leuauerit. supra i. q.i. Duces.(620) supra de offit. uicarii c.i., lib.i.(621) ii. q.i. Inprimis, in fine.(622) Et est arg. ex eo quod consueuit aliquis sic facere. xxviii. di. Quia sunt.(623) supra de pignoribus c.i., lib. eodem.(624) ff. de usuris Qui semisses § i.(625) ff. de uino leg. Ex usu.(626) ff. de fundo instruct. Cum de lanionis § Asinam.(627) ff. de leg. i. Seruus.(628) jo. inmobile: supra de testam. Cum esses et c. Relatum, lib.i.(629) C. de testam. Quoniam indignum.(630) laur. alioquin: ambulatoria enim est defuncti uoluntas usque ad uite suppremum exitum. ff. de ammin. leg. l. iiii.(631) ff. de donat. inter uirum et uxorem Cum hic status § Penitentiam.(632) C. de codic. l.iii.(633) non ualet: adeo quin possit mutari, C. de codicill. l.iii.,(634) etiam si pactum interuenit, ne possit mutari, C. de pact. Pactum quod dotali,(635) uel etiam si fuerit per papam uel principem confirmatum. C. de testa. Omnium.(636) uinc. dicentes in sacramento: de corpore Christi tres sunt opiniones: Vna dicit quod illa substantia que prius fuit panis et uinum postea fit corpus et sanguis Christi, ut de con. di. ii. Panis est in altari et c. Quia corpus.(637) Secunda tenet quod substantia panis et uini desinit esse, et tantum accidentia eius remanent, scilicet sapor et color et pondus, et sub illis accidentibus est corpus Christi, et hec approbatur a concilio. extra iiii. de summa trinitate Firmiter credimus.(638) Tertia dicit quia remanet ibi substantia panis et uini, et in eodem loco et sub eadem specie est corpus Christi, arg. de con. di. ii. Ego.(639) Quelibet harum opinionum fatetur in altari esse uerum corpus Christi, set quarta opinio que hic narratur, reprobatur. jo. esse sacramentum: supra i. q.i. Multa secularium.(640) supra de con. di. ii. Sacrificium.(641) laur. misterium: de con. di. ii. Nos autem et c. Forte dicas et c. In quibus et c. Semel mortuus et c. Prima quidem heresis.(642) fuerit ueritas: sicut ipsi heretici dicunt. t. locutus sum: supra de con. di. ii. Prima.(643) jo. primum est: scilicet forma panis et uini est sacramentum gemine rei, idest corporis Christi et unitatis, et ita est signans tantum. Secundum, idest corpus Christi est sacramentum, scilicet unitatis, et ita est signans et signatum. Tertium uero, scilicet unitas est sacramentum duarum rerum, scilicet corporis Christi et specierum panis et uini, et ita tantum designatum, quia significatur per illa duo sacramenta, scilicet per species panis et uini, et per corpus Christi, et ita hoc intellige quod primum est tantum sacrum signans, secundum est signans et signatum, tertium est tantum signatum. uinc. credimus: concludit ex premissis solutionem principalis questionis, et est ad hanc solutionem. xi. di. Ecclesiasticarum.(644) jo. in illa: sacramenta que fluxerunt de latere dei, scilicet sanguinem et aquam. mutantur: et ita quod sit ibi uerum corpus Christi et sanguis, et nichilominus remaneant ibi uere species panis et uini. veritas: idest caro et sanguis. transubstanciatur: et ita desinit ibi esse panis et uinum. phisici: qui dicunt quod aqua et uinum non conmisceantur per minima, idest non ita quod inseparabilia sint. Quod tamen crederem esse probabile ut tunc a principio aliquo artificio possint separari, alias ex interuallo postquam quelibet pars uini est admixta alicui parti aque, uel inpossibilis uel difficilis est talis separatio, ut ff. de acquirendo rerum dom. Adeo § Cum quis.(645) qui aquam: contra istos est, quia si quis consumpserit aquam hanc cum sanguine, iam non erit ieiunus, et ita post non conficiet, set contra supra eodem titulo c.i. et de con. di. ii. Relatum.(646) jo. igitur accidentia: licet longa accidentia subiectum mutare non posse asseuerent. Quod quidem uerum est secundum naturam. oppinari: numquid hic diffiniuit ut papa nobis, alias oppiniones prohibens, an ut doctor ut necessitatem nobis non imponat? Et secundum hoc forte uerius est, si hanc constitutionem fecisset publicari, ut in authen, coll. v. ut sancte noue constit. circa principium.(647) supra de fide instrum. Pastoralis, lib. eodem.(648) Vel hoc hodie non seruat ecclesia ut colligitur ex responsione illius capituli Pastoralis. Set sufficit ad hoc quod ius sit ut in consistorio publice recitetur. uinc. renatus: supra de con. di. iiii. Catecuminum.(649) laur. supra xxxii. di. § Verum, in fine.(650) supra de con. di. iiii. c.iii. et c. cathecuminum.(651) laur. opiniones predictas: et ita nullam hic reprobat, arg. supra de restit. spol. Litteras.(652) Arg. contra infra eodem In quadam.(653) aquam cum: idest uinum aquatum; non enim transeunt duo in sanguinem. Set uinum quod aquam sibi incorporauit, et ita expone aquam cum uino, idest conpactum ex eis. super aquas: idest compactum ex hiis. de nostro: supra de con. di. ii. In Christo.(654) illa distinctio: supra xiii. q.ii. Tempus.(655) inuestiget: quare tam dubie respondet, cum Augustinus dicat quod pro non ualde malis propitiationes sunt, ut xiii. q.ii. Tempus,(656) forte ideo sic respondet quia dubium est qui mediocriter appellantur mali. Si enim illi appellantur mediocriter mlai qui non decesserunt in aliquo mortali, set tantum in uenialibus peccatis, secundum hoc idem est quod mediocriter bonus. Si autem illos appellas mediocriter malos qui decesserunt in aliquibus mortalibus peccatis, non tamen ualde magnis, obstat xiii. q.ii. Pro obeuntibus,(657) ubi dicitur quod pro nullo est orandum qui decessit in mortali. Item si preces valeant pro illis qui decesserunt in mortali ponamus ergo quod aliquot elemosine et orationes ualeant ad tollendam partem illius pene. Secundum hoc tot possunt fieri orationes et elemosine quod pena tollatur tota, et ita dampnatus saluabitur. Ad hoc posset dici quod mediocriter mali dicuntur qui multa habent uenialia, mediocriter boni qui pauca. Vel melius dic quod mediocriter mali dicuntur qui mortalia commiserunt, licet leuia, et in quibus non est necessaria inscriptio, ut ff. de accus. Leuia,(658) et in quibus procurator constitui potest, ut ff. an per alium cause appell. exerceri possunt l.i.(659) Et secundum hoc dicas quod si unus denarius tollit aliquantam partem pene, siue quartam siue tertiam, secundus tollit tantum. Tantum dico in proportione set non tantum in quantitate secundum hoc, et si totus mundus effunderetur, semper aliquid remaneret. Idem dico de indulgentiis que fiunt in dedicationibus ecclesiarum. jo.

6. DE HOMINE necessitatem: propter sollempnitatem forte dei, uel ob funus. laur. quamlibet: idest aliquam, quecumque illa sit, sic supra xv. q.i. Mulier.(660) supra i. q.vii. Si quis omnem tradi.(661)uinc. falsa: quia populus uana simulatione non est fallendus. xxvii. di. Quod interrogasti.(662) C. de latina lib. tol. l.i. § Set qui pilleati.(663) jo. veris: idest manifestis. jo. idest periculis: periculosius est peccare oculte quam manifeste, ut xii. q.i. Certe.(664) xi. q.iii. Percipue.(665) In hoc est periculosius quia occulte peccans non habet qui corrigat ipsum. Alio autem respectu magis peccat ille qui manifeste peccat, tum quia aliis prebet exemplum delinquendi, et quia peccatum suum tuetur rationibus, et sic intelligitur xxxii. q.iiii. Nemo.(666) xiiii. q.v. Penale.(667) jo. abstinere: set numquid sacerdos tempore quo conteritur potest celebrare uel tempore penitentie? Arg. quod non. supra di. vi. Testamentum.(668) de con. di. ii. Si non sunt et c. Cotidie(669) et viii. q.i. In scriptis, in fine.(670) Respon. Si credit se indignum, abstinere debet. Si autem conteritur cum accedit ad altare, potest celebrare, nec obstat xxxiii. di. Habuisse,(671) quia illud intelligitur de eo qui adhuc non penituit. jo.

7. IN QVADAM in quadam: supra eodem Cum Marthe.(672) jo. compelleris: supra xviiii. di. In canonicis.(673) Arg. contra quia sua opinio non debet aliis preiudicare, ut supra de restit. spol. litteras, lib. eodem.(674) jo. nec ista: uerba euangelii, nec glosam. jo. dixerunt: ut Bonosiani, ut xxiiii. q.iii. Quidam, uersu, Bonosiani.(675) arriani: qui dixerunt filium non esse coeternum patri, ut xxiiii. q.iii. Quidam, uersu Ariani.(676) manichei: de hiis non inuenimus xxiiii. q.iii. Quidam.(677) non solum: secundum quod phisici diuidunt spiritum in uitalem et animalem. uinc. corpus humanum: cum non possit habitare in sicco, arg. xxxii. q.ii. Moyses,(678) nec corpus humanum uegetari potest, nisi per animam, nam si quando que spiritus malignus corpus hominis mortui subintrat, ut xxvi. q.v. Nec mirum,(679) non illud uiuificat, nec unum cum illo efficitur, set mouet illud ad instar uenti qui mouet laruam. laur. dixisset: arg. a ratione uerborum non esse recedendum, sic supra de decim. Ad audientiam, lib.i.(680) supra de spon. Ex litteris, lib.i.(681) ff. de leg. iii. Non aliter.(682) Arg. contra xxiii q.i. Paratus.(683) et xxii. q.v. Humane.(684) ff. in ius uocando Quamuis.(685) quando uidelicet: supra de con. di. ii. Reuera.(686) Hic ergo exigitur expressa similitudo inter ea que fiunt in nouo testamento, et que facta sunt in ueteri. Alibi exigitur diuersitas ne uideamur iudaicare, arg. supra de sacra unct. c.i.(687)

34. DE BAPTISMO ET EIVS EFFECTV

1. MAIORES maiores: supra xvii. di. Huic sedi.(688)  supra xxiiii. q.i. Quotiens.(689) jo. caritas: prima obiectio hereticorum. t. de pecatrice: scilicet Maria Magdalena. jo. crediderit: secunda obiectio hereticorum t. circumcisioni: que supplebat uicem baptismi in paruulis qui erant de stirpe Abrahe, in aliis fides parentum. supra de con. di. iiii. Quod apud nos.(690) si circumcidimini: supra xxviii. q.i. Sic enim.(691) supra de constit. Testificor.(692) laur. quam femine: set circumcisio ad feminas non pertinebat. la. non intrabit: supra de con. di. iiii. Firmissime.(693) la. nec sexum: Cum ibi circumcisio ad feminas non pertineret, set offerebantur xiiii. die in templo, et ibi nomen imponebatur. uinc. excludens: nam sub nomine masculino femina continetur. ff. de uerb. sig. l.i.(694) jo. per circumcisionis: contra. Circumcisio erat data in signo, ideo est contra de pen. di. i. § Si autem, in fine.(695) Set uerum est ipsi Abrahe circumcisio enim habuit locum duobus temporibus, tempore Abrahe et postea cessauit. Et deinde habuit locum in terra promissionis, et loco illius subintrauit baptismus. jo. obseratum: idest clausum. t. rubricati culpa: idest originale peccatum, non tamen penitus adhuc est sublatum, set adhuc est in homine, set effectus eius est sublatus, ut de con. di. iiii. c.ii. reserauit: supra de con. di. iiii. Per aquam.(696) supra de con. di. iiii. Proprie.(697) alia auctoritas: scilicet Iacobi apostoli et euangelii, que circa principium huiusmodi uobis ab hereticis obiciuntur. t. set ad aptitudinem: sicut et illud participium retinens, aptitudinem designat, quod ponitur in descriptione matrimonii: Matrimonium est coniunctio maris et femine, indiuiduam uite retinens consuetudinem, sicut consueuit dici, ff. de iustit. et iure Iustitia(698)secundum quod iustitia est in creatura. la. auctoritas: conformis debet esse intellectus cuiuslibet auctoritatis. supra xvi. q.vii. Et hec diximus.(699) Arg. contra iii. q.iiii. Hii.(700) quamuis: idest hoc ita uerum est, suple idest. absolute: idest indifferenter in similibus. supra de rescript. Inter ceteras, lib.i.(701) supra de re iudicat. In causis, lib. eodem(702) et ff. de leg. et senat. con. Non possunt.(703) C. de leg. et const. l.ult., in principio.(704) uinc. dupplex: supra de con. di. iiii. Non ex quo.(705) sacramentum: supra de reg. iuris Omnis.(706) inperfectionis: duplicitatis est aspernator. xxii. q.v. § Ex hiis omnibus.(707) laur. non ex parte: supra de con. di. iiii. Regenerante.(708) uinc. supra de pen. di. iii. Adhuc instant.(709) Et est arg. quod qui pluries excommunicatus est, si soluitur omnino est absolutus, arg. contra infra de sent. excomm. Cum pro causa.(710) laur. supra de con. di. iiii. Nulla.(711) Item hic arg. quod nil reputes actum, dum quid superesset agendum. vii. q.i. Nichil.(712) xxxviii. di. Que ipsis.(713) C. ad Sillan. l.ult.(714) Item arg. quod non ualet pro parte aliquid fieri, nisi in totum fiat. ff. de procurat. In cause.(715) ff. pro derelicto l.iii.(716) ff. de transact. Cum hii.(717) Et impietas est ab eo, qui iustus est, dimidiam sperare ueniam. de pen. di. iii. Sunt plures.(718)jo. impossibilia: Arg. est hic quod eadem res non operatur contrarios effectus. lvii. di. Si quis in egritudine,(719) unde eadem res non parit repetitioni et liberationem, ut ff. de solut. Qui hominem § ult.(720) Tamen ista ratio parum ualet, quoniam catholicus punitur propter in baptismo, et caret tantum uisione dei. et ficti: vt i. q.i. Sicut ficti.(721) de con. di. iiii. Solet queri.(722) ad seruandam: vt xlv. di. De iudeis.(723) jo. religione: quia ilarem datorem diligit deus. supra xxiii. q.vi. § Ex his omnibus.(724) C. de donat. Nec ignorans.(725) Contra supra xxiii. q.vi. c.i., in principio et in fine. Solutio. Facta domini ad consequentiam trahenda non sunt. Vel uerius Paulus non fuit penitus contradicens. jo. et coactum: non enim est nostre doctrine Iacobus ut quis inuitus conuertatur, arg. xxiii. q.v. Ad fidem.(726) supra xlv. di. Qui sincera.(727) conditionaliter: ex hoc uidetur quod coactio conditionalis non impedit sacramentum ordinis, et lxxiiii. di. Vbi,(728) sicut non impedit sacramentum baptismi, ut hic dicitur, et xlv. di. De iudeis,(729) nec sacramentum matrimonii, ut xxii. q.iiii. Inter,(730) nam hec iuramenta talia sunt que sine interitu salutis possunt seruari, ut supra de iureiur. Si uero.(731) Dicatur ergo ratio quare coactio conditionalis impediat matrimonium spiritale, ut supra quod metus causa Perlatum, lib.i?(732) Ad hoc quidam respondent quod ideo aliud est in matrimonio spiritali, quia integritas non est res precepti, ut xxxii. q.i. Integritas.(733) Set ego dico idem esse in matrimonio carnali et spiritali. Vnde dico quod coactio impedit matrimonium carnale, ut supra de sponsal. Veniens, lib.ii.(734) supra de sponsal. Cum locum et c. Requisiuit, lib.i.(735) Et quod dicitur xxii. q.iv. Inter,(736) quod sit ibi matrimonium? Ibi hoc uerbum sic ponitur ortatiue non preceptiue. Qui autem dicunt quod matrimonium sit cum aliquis contrahit, exponunt quod dicit in illo c. Requisiuit, quod potius est mouendus quam cogendus; exponunt potius, idest prius, sic ponitur xxiii. q.iiii. Non inuenitur, in fine,(737) uel intelligitur in eo casu quando uehementer presumitur quod deberet sequi homicidium, set istud non admitto ut predixi, et probatur ut C. de nupt. Nec filium et l. Neque.(738) Non obstat ff. de ritu nupt. Si patre,(739) ubi dicitur quod si filius patre cogente ducit uxorem, tenet matrimonium quia illud intelligo ubi leuis est coactio. Set numquid ille qui conditionali coactione recepit ordinem, tenetur continere? Videtur quod sic, quia coacta uoluntas, ut xv. q.i. Merito,(740) maxime si dicatur quod uotum est ordini annexum, ut xxvii. di. Diaconus.(741) lxxxiiii. di. Cum in preterito.(742) Quod quidam concedunt, set hoc non credo, ut xxxii. q.i. Integritas.(743) supra quod metus causa Perlatum, lib.i.(744) supra quod metus causa c.ult., lib. eodem,(745) nam continentia non est nisi uoluntaria coactio, ut xxxi. di. Ante.(746) xx. q.iii. Presens,(747) nec dico sic ordinatum habere priuilegium clerici. Si tamen uult, uti eo potest, secus autem in baptismo, quia illud est sacramentum necessitatis. Similiter non ualet testamentum illius qui inuitus testatur, ut ff. de testament. Qui testamento § ult.(748) jo. quia plus est: sic infra de symonia Sicut.(749) ff. de procur. Non cogendum, in fine.(750) C. de filiis famil. l.i., lib.x.(751) Simile est in personis coniunctis que agere possunt sine mandato, set contra mandatum non. ut ff. de procurat. Set hec.(752) jo. turiphicare: vt l di. Presbiteros.(753) jo. perdurare: sic infra de sent. excom. A nobis.(754) Simile ff. de acquir. hered. Qui seruum et l. Si per epistulam.(755) Nam semper presumitur durare uoluntas, nisi probetur mutata, ut supra quod metus causa Perlatum.(756)ff. de probat. Eum qui.(757) ff. de legat. ii. Lutius, in fine.(758) Set quid si aliquis ab infantia fuit amens, numquid prodest ei si baptizetur? Arg. quod sic ff. de leg.ii Cum pater § Fundo.(759) Set quare non recipit sacramentum amens uel dormiens uel etiam ille qui absoluta coactione cogitur, cum in baptismo non requiritur intentio baptizati set baptizantis, ut i. q.i. Sicut?(760) de con. di. iiii. Solet.(761) jo. suscipiunt: set quid si excitatus a sompno ratum habet? Dico quod non habet caracterem nisi iterum baptizetur. uinc. unde tales: cathecuminos. t. obsistentem: simile de con. di. iiii. Queris.(762) ff. ad Macedon. Si filius.(763) ff. de acquir hered. l.vi.(764) jo.

2. DEBITVM esse discretio: simile supra de instit. Cum ad nostram.(765) supra de iureiur. Per tuas.(766) Potest tamen apud se ipsum emancipari. ff. de adopt. Si consul.(767) baptizari: supra de con. di. iiii. Per aquam, Cathecuminum.(768) euolasset: iudeus ille. veritas ait: supra i. q.i. Firmissime.(769) in carnali: sicut alibi est similitudo inter spiritualem et carnalem generationem ut sicut uir non potest filium carnalem sibi querere cuius uxor mater non sit, ita nec spiritualem, quin uxor eiusdem commater sit. xxx. q.iiii. Si quis unus.(770) Supra de cog. spirit. Martinus.(771) adinuicem: natura enim correlatiuorum est quod se non paciantur in eodem, ut dicit Aristotiles. xxxv. q.i. c.i. laur.

3. NON VT APPONERES elementum: supra i. q.i. Detrahe,(772) ubi illud inuenies expositum. Quod uerum est in baptismo aque, secus in baptismo sanguinis uel flaminis, ut de con. di. iiii. Baptismi.(773) jo. vtrumque: supra de baptismo puerorum c.i. et ii., lib.ii.(774)

35. DE OBSERVANTIA IEIVNIORVM

1. EX PARTE VESTRA die sabbati: nota ius nouum. supra de uerb. sig. Quesiuit.(775) Arg. contra ubi dicitur, `Nec pro bissexto.' uinc. die sabbati festiuitates: sic ergo dies sabbati debet seruitatem illam, nam locus sacer interueniens impedit seruitutem, ut ff. de seruit. Seruitutes § Sacri,(776) et medium predium quod non seruit impedit seruitutem, ut ff. de seruitut. rust. pred. Qui sella § In rusticis,(777) set istud non est seruitus, immo est debitum quoddam. Vnde cum non possit solui uno die, debet solui alio, nam ad duo tenemur, scilicet ieiunare uigiliam apostoli, et preterea ieiunare. Vnde si non possumus ieiunare die tali, tenemur ieiunare alio die, sic supra de dolo c.ii.(778) viligia ieiunari: nisi euenerit in die dominica, tunc non ieiunabitur, supra de uerb. sig. Quesiuit,(779)set transfertur ieiunium ad sabbatum, ut hic et arg. lxxvi. di. Ieiunium, uersus, `Et hoc sciendum'(780)et infra c. proximo. laur.

2. CONSILIVM asserant: iuxta consuetudinem qui uigilias apostolorum ieiunandas, hiis uersibus comprehendunt:

Petrus et Andreas, Paulus cum Symone, Iudas,

Vt ieiunemus nos ammonet atque Matheus. jo.

omnium apostolorum: non decidit questionem sibi propositam, utrum ex necessitate omnibus sit ieiunandum, set dicit, `Apud nos etc.' Credo tamen hic eum sentire quod ieiunare in uigiliis apostolorum teneamur, nec sequenda sit consuetudo contraria, cum de uigilia tantum Bartholomei dicat inferius regionis consuetudinem attendendam, ergo de aliis dat intelligi contrarium, quia et doli clausula non refertur nisi ad ea de quibus specialiter cautum est. ff. de uerb. oblig. Doli.(781)uinc. paschalem: idest quod nullum est ieiunium necessitatis, lxxvi. di. § Non autem,(782) nisi rogationes et uigilia pentecostes. de con. di. iii. Rogationes.(783) laur. regionis consuetudinem: Idem potest intelligi de aliis uigiliis, nam licet romana ecclesia seruet talem consuetudinem, non ideo alie eam tenentur seruare nisi illud precipiat seruari, ut xi. di. Nolite.(784) Multa enim seruat romana ecclesia que alie non seruant, ut xxxi. di. Aliter.(785) de con. di. i. De Christianis.(786) xii. di. Illa.(787) Arg. contra instit. de satisdat. § ult.(788) et xi. di. c.ult.(789) Et est simile supra de sepult. Certificari, lib.ii.(790) et supra de cognat. spirit. c.ult., lib.i.(791) quia bonarum: supra di. v. Ad eius, in fine.(792) Tamen propter ambiguum dupplicitatis potest talibus imponi penitentia, ut xxiii. q.v. Excommunicatorum.(793) xxxiiii. q.ii. In lectum.(794) jo. sic tamen: supra de reg. iur. Que multotiens, in fine, lib.i.(795) uinc. indulgeri: non ex debito. uinc. elemosinam: supra de uoto et uoti c.ult., lib.ii.(796) supra di. lxxxii Presbiter.(797) uinc. subiaceat legi: supra de reg. iur. Quod non est licitum.(798) supra de feriis Licet, lib.ii.(799) supra de con. di. v. Carnem(800) et di. ii. Sicut.(801) jo. potes: in primo casu.

36. DE PVRIFICATIONE POST PARTVM

1. VOLENS determinati: pro masculo xl., pro femina lxxx., ut supra di. v. § i. jo. vestigiis: supra de constit. Peruenit.(802) conuertere: supra di. v. Ad eius(803) et vii. q.i. Cum percussio.(804) jo.

37. DE CENSIBVS ET DE EXACTIONIBVS ET PROCVRATIONIBVS

1. QVANTO voluntate: que in hoc erat necessaria, ut xvi. q.vii. Filiis, Decernimus.(805) supra de iure patron. Preterea, lib.i.(806) xviii. q.ii. Eleutherius.(807) cum terras: et ita sine causa uidetur fuisse constituta, unde non uidetur tenuisse, arg. supra eodem titulo Peruenit(808) et ff. de donat. Nuda ratio,(809) immo bene obseruanda est hec liberalitas, arg. supra de donat. Per tuas.(810) Arg. C. de donat. Si quis argentum § Sin autem.(811) supra de concess. preb. Insinuauit, lib.ii.(812) jo. fines leuium: bene dicit leuium, quia propter leues expensas non possent conqueri, sicut nec colonus uel inquilinus propter leue dampnum uel leue incommodum audiretur, ut ff. locati Si merces § Ius maior et l. Habitatores,(813) et modicum dampnum debet equaminiter sustineri, ut xii. q.ii. Bone.(814) Et modica potest episcopus alienare, ut xii. q.ii. Terrulas,(815) nec pro modico dampno petitur restitutio, ut ff. de in integ. restit. Scio,(816) nec pro modico presumitur symonia, et supra de symon. Et si questiones(817) et i. q.i. Duces,(818) nec pro modica re petitur naulum. ff. locati Set addes § Si quis mulierem.(819) Et pro modico nec magis nec minus, ut de con. di. ii. Reuera,(820) et pro modico non appellatur ad principem. ii. q.vi. Anteriorum.(821) Et modicas expensas non curabit iudex. ff. de inpensis Omnino.(822) Nec pro modica re retractatur uenditio. ff. de contrahend. empt. Res bona.(823) Nec pro modico datur actio de dolo. ff. de dolo Si oleum, in fine.(824) Et ex modicitate rei presumitur aliquid esse datum. ff. de donat. inter uirum et uxorem Vtrum.(825) Et ex modicitate rei presumitur an sit facta transactio. ff. de transact. Cum hii § Modus.(826) Et de modicis si ommittantur, non curabit iudex, ff. de uent. inspic. l.i., in fine.(827) Arg. contra predicta quia pro modica re deponitur prelatus. xvii. q.iiii. Quicumque.(828) infra de symon. Per tuas(829) et ff. de rebus eorum que sub tutor. uel curat. l. penult. in principio,(830) et pro minimo dampno agitur de dampno infecto. ff. de dampno infecto Si proprietarius, in fine primi responsi.(831) Et pro modico datur actio furti. xiiii. q.ult. c.ult.(832) instit. de rerum diu. § Gallinarum.(833) Et pro modico pignus distrahitur, ut C. de distrac. pig. Quamdiu.(834) jo. vobis indulgemus: in hoc est indulgentia, quia cum constituta sit procuratio simplicibus uerbis, non taxata certa quantitate, debebatur conueniens uel mediocris, arg. ff. de operis seru. l.ult., in principio.(835) Arg. supra de iure patron. Pastoralis, in fine,(836) set nunc non dabatur nisi cum ea mensura que prius dabatur. Si autem certa fuisset constituta, illa non augeretur auctis etiam facultatibus, arg. x. q.iii. Relatum.(837) Ludibrium enim esset si quod statutum est quolibet momento uarietur, arg. C. de bonis que l.ult.(838) laur. excreuerint: arg. quod que nouiter accrescunt, eodem iure censentur cum ueteribus, ut xii. q.ii. Cognouimus.(839) supra de decim. c.iii., lib. eodem.(840) Item habes hic quod si excrescit res, excrescere debet procuratio, et est simile supra de constit. Cum M., lib. eodem(841) et c di. Rationis.(842) Simile supra de decim. Suggestum, lib.i.(843) et xxi. di. In nouo.(844) Sicut diminuta re, diminuenda est pensio. ff. locati Si uno(845) et ff. de leg. iii. l.ult., in fine.(846) Eadem enim est ratio contrariorum, ut C. de solut. l. penult.(847) ff. de uerb. oblig. Inter stipulantem § Sacram(848) et ix. di. Imperatores(849) et xxiiii. q.ii. Sane.(850) Arg. contra C. de alluuion. l.ii,(851) ubi dicitur quod propter accrementum, non crescit census. Item quia ex post facto non debet crescere obligatio, ut ff. de dampno infecto Dampni § Si is qui.(852) Item arg. contra ff. de contrahend. emptione Rutilia,(853) set ista locum habent cum certe quantitatis res est promissa, set hoc non fuit certum quod promisit. jo.

2. CVM INSTANTIA cum instantia: sic imperator pro re publica noctes ducit insompnes, ut in authen. ut iudices sine quoquo suffrag.(854) (ck) imminere: idest intendere. seminauimus: supra de prescrip. Cum ex officii, lib. eodem.(855) supra xxviii. q.i. Iam nunc.(856) infra eodem Cum uenerabilis.(857) vel potius: nam pater patitur iniuriam in personam filii. ff. de iniur. Set si unius § Filio.(858) non credimus: quia ecclesia romana non solet contra se aliquem priuilegiare, arg. C. de sacrosanct. eccles. Iubemus nullam.(859) se indebite: hoc enim esset ei denegandum qui ultra peteret. supra de excessibus prelat. Cum ad quorumdam.(860) ff. de aqua cotid. et est. l.i. § Trebatius.(861) arg. x q.iii. Quia cognouimus.(862) laur. pregrauari: vltra facultates enim ecclesie ab aliquo procuratio non est exigenda. x q.iii. Illud.(863) Si enim tenuis est patria tua, extraordinario auxilio iuris iuuanda est. C. noua uectig. l.i.,(864) immo a paupere non debet eam exigere, i. q.ii. Placuit,(865) quia nec iudex a pauperibus sportulas exigit, in authen. de mandat. princip. § Sit tibi quoque,(866) nec tenuis uite homines sub pretextu aduentus officialium uel militum, breui suppellectili ad eorum usum translati, iniuriis uexentur. ff. de offic. presid. Illicitas § ii.(867) uinc. Nec `uictum longi temporis breuis hora consumet,' ut supra eodem Cum apostolus, lib.i.(868) Dabitur autem legatis lac adbibendum, ne ieiuniorum doctrinam rubentibus buctis predicent, ut xxxv. di. Sexto et c. Ecclesie,(869) nec bibet ultra tertiam uicem, ut xliiii. di. in illa palea Quando presbiteri,(870) et commedet lardum uel carnes ueruecinas cum a ceto, ut C. de erogat. milit. annon. l.ii., lib.xii.(871) Arg. contra xli. di. Non cogantur.(872) possint: supra de prescript. Cum ex officii et c. Auditis, lib. eodem.(873) facultatem: idem dicit illa constitutio, Procurationes, que est extra eodem, lib.iiii.(874) Particularis enim exactio non minima habet incommoda. ff. famil. ercis. Plane.(875) Arg. contra ff. ad leg. Falcid. Lineam et l. Plautius.(876) jo. ab aliis: cessis ei actionibus a legato, ut ff. de censibus Cum possessor,(877) uel conditione ex hoc canone, ut ff. de condit. ex lege l.i.(878) laur. requisitus: etiam in ea prouincia in qua non est legatus, ut supra de elect. Ego, lib.i.(879) compellantur: simile ff. de pact. Epistula § ult.(880) C. de pact. Debitorum.(881) jo.

3. EX PARTE vota beati: que uota annua ab Ypanis tempore cladis erant promissa. laur. nec etiam: quod fieri non debet, quia etiam omnes secundum communem mensuram mensurare debent, ut ff. de contrahend. empt. Imperatores.(882) jo. cogendi: suple si soluentes sunt plures non soluentibus, arg. supra de elect. Cum olim, Dudum, lib. eodem.(883) xviiii. di. In canonicis.(884) ff. de pactis Et suum heredem, in fine.(885) Vel pares, set dignitate precellentes, arg. supra de testibus In nostra, lib. eodem.(886) ff. de pactis Maiorem.(887) Alias pauciorum. Solutio. Aliis non preiudicat, nisi aliorum multutidinem eorum excellentia nimis exsuperet, ut in predicta decretali In nostra. Melius credo quod siue plures sint soluentes siue non, ex quo non apparet de mensura antecessorum, mensuram soluentium sequi debent. Illam enim presumo fuisse institutam, et ad eos a suis maioribus peruenisse. uinc. communiter omnes: nota quod maior pars hominum seruat, idem tenentur alii seruare, sic supra c di. Contra morem.(888) supra de capell. monach. Dilectus, lib. eodem.(889) Item arg. quod in dubio est seruanda consuetudo uicinorum, ut supra de consue. Cum olim, lib. eodem.(890) ff. de leg.i Si seruus plurium § ult.(891) Item arg. quod in dubiis non sequemur maximum set minimum, et ff. de leg.iii Nummis.(892) ff. de regul. iuris Semper.(893) Arg. tamen est quod mediocritas sit sequenda, arg. x. q.ii. Hoc ius(894) et ff. de edil. Sciendum § Illud.(895) Arg. quidem optimum. supra de iureiur. Quanto, lib. eodem.(896) ad minorem: ad quam alicubi mensuratur. ab initio: supra de uoto Licet, lib. eodem.(897) Ideo autem pro eis benigna fit interpretatio, ne ipsorum erga ecclesias munificentia retardetur, ut C. de bonis que lib. l.iii.,(898) alias dona plenius sunt interpretanda, ut supra de donat. Olim, lib. eodem,(899) ne excogitatis fraudibus aliquis possit obuiare donationi sue, ut xvi. q.ii. Visis.(900) xvii. q.iiii. Sunt qui opes.(901) C. de donat. Si quis argentum § ult.(902) jo. inhiare: supra de prebend. Auaritie, lib.i.(903) C. de inoffic. Si quis non suo, in principio.(904) jo.

4. CVM OLIM in instrumentis: ex quo ergo continetur in aliqua scriptura publica de finibus alicuius episcopatus ei standum est, donec probetur contrarium, licet principaliter instrumentum illud uel scriptura illa ab alio facta sit. C. de contrahend. et committ. stip. Optimam.(905) Arg. C. de iure deliber. Cum aliquis.(906) de quarta: supra xii. q.ii. Vobis, Concesso.(907) Nuper.(908) supra x. q.i. Antiquos,(909) contra. Solutio. Hic ueritas ad temporum uarietatem uel consuetudinem diuersitatem refertur. supra de sepult. Certificari, lib.ii.(910) beneficium: nota quod fructum non debet quis conseque ex eo quod impugnat. xiii. q.ii. Quam preposterum.(911) xvii. q.iiii. Sunt qui opes,(912) quod uerum est si usque ad sententiam in hoc perseueret, ut ff. de inoffic. testament. Papinianus § Meminisse.(913) Item habes hic quod instrumentum quod quis approbat pro se et contra se tenetur recipere, sic supra iiii. q.iii. Si quis testibus.(914) Simile iii. q.viiii. Cuius in agendo(915) et xviiii. di. Si Romanorum(916) et C. de rebus credit. c. Generaliter.(917) Arg. contra ii. q.vii. Si hereticus(918) et x. di. c.i. et xxxvii. di. Si quid ueri.(919) jo. vt negaret: supra de transact. Ex litteris, lib.i.(920) supra de relig. dom. Constitutus.(921) la. vt negaret(bis): erat enim sibi contrarius, et ideo non erat audiendus in eadem saltem instantia iudicii, arg. supra de appell. Sollicitudinem, in fine.(922)Arg. contra ff. de inoffic. testa. Papinianus § Set nec impuberis.(923) laur. petebat: abbas.

5. OLIM protestatus: non uidetur quod hec protestatio ualeat, ut supra de constit. Cum M., lib. eodem.(924) supra de appellat. Sollicitudinem, lib. eodem.(925) jo. tres medalie: idest oboli, uulgare est Lombardorum. t. reuocata: que reuocari potest quandocumque ante sententiam. C. de iuris et facti ignor. Error.(926) Quod intellige si probetur error, ut ff. ad leg. Aquil. Inde Neratius § ult.(927)et ff. de confess. Non fatetur,(928) set ante litem contestatam uidetur quod indistincte possit error reuocari, ut ff. de noxal. Electio § penult.,(929) et etiam post si nulla est captio aduersarii, ut ff. de interrog. act. De etate § ult.(930) Quandoque etiam post sententiam reuocatur error probabilis, ut ff. quando act. de peculio annal. est l.ii.(931) Non obstat lex que dicit quod usque ad triduum potest reuocari, ut C. de errore aduoc. l.iii.,(932) quia ibi recitat factum, non ius. An confessio procuratoris obstet domino dixi supra de postul. Ad hec(933) et supra de conces. prebend. non uac. Post electionem.(934) jo. xxxvi. annorum: hic uidetur quod si Lucenses pro Papiensibus percepti sunt xl. annis, quod prescriptum sit in datione Papiensium, nam si quis alia aqua utitur quam inter partes sit conuentum, prescriptum est in illa aqua, ut ff. quemadmodum seruit amit. Si quis alia,(935) et si quis paucioribus iuribus utatur quod pluribus, prescriptum est pro pluribus, ut supra de prescript. Auditis, lib. eodem.(936) Econtra uidetur quod non sit prescriptum in illis, nam qui aliquid recipit loco alterius, illud recipere uidetur. supra de sent. excom. Mulieres(937) et xciiii. di. c.i. et ff. de ammin. tutor. Ita autem § Gessisse.(938) Item qui precio fruitur et refrui uidetur. ff. usu fruct. Quia qui precio,(939) et penes eum est pecculium, penes quem est pretium. ff. de peculio. § Si quis seruum.(940) jo. vel estimationem: arg. ad questionem dominicalem quod ad ueterum monetam sit soluendum, licet noua sit melior, et supra de iureiur. Quanto, lib. eodem(941) et supra eodem Querelam, lib.ii.(942) et ff. si certum pet. l.iii.(943) Arg. contra xxxii. q.iiii. Quis ignorat.(944) ff. de contrahend. empt. Imperatores.(945) jo.

6. CVM VENERABILIS remouit: quid iuris sit de hoc dixi supra de relig. dom. c.i., lib. eodem.(946) annexa est: supra eodem titulo Cum instantia.(947) os boui: supra xiii. q.ii. § ii. jo. intelligatur: simile supra de donat. Per tuas, lib. eodem.(948) causa correctionis: aliter nichil enim precipiet, ut x. q.i. Relata,(949) et generaliter subtracto offitio, subtrahitur quod pro eo debetur. supra de prebend. Relatum, lib.i.(950) xvi. q.i. Generaliter.(951) uinc. causa correctionis(bis): hic patet quod quamcumque generalibus uerbis episcopus eximat aliquam ecclesiam, semper retinet cathedraticum et procurationem et correctionem et uisitationem, ut xvi. q.ii. Visis, in fine(952) et supra de donat. Pastoralis, lib. eodem,(953) nec obstat supra de relig. dom. Constitutus,(954) ubi uidetur quod generaliter possit eximere, nam illud fuit auctoritate pape confirmatum. Sicut enim subditus non potest a se reicere iurisdictionem episcopalem, ut supra de foro compet. Si diligenti, lib. eodem.(955) supra de testa. Ammonet, lib.i.,(956) sic nec prelatus suam iurisdictionem. Sic patronus quamcumque generalibus uerbis utatur aliqua iura retinet in liberto, ut C. de bonis lib. l.iii.(957) jo. moderatam: supra x. q.iii. Relatum et c. Cauendum.(958) supra de excess. prelat. Cum ad quorumdam, lib.ii.(959) bis in anno: de istis uisitationibus dicunt quidam quod si necessitas fuerit, tunc episcopus singulis annis potest uisitare diocesim, ut x. q.iii. Relatum et c. Cauendum.(960) Set si non est necessitas, tunc de triennio in triennium potest uisitare, ut supra de offit. archdia. Vt archidiaconus.(961) Verius credo quod siue necessitas fuerit siue non quod episcopus singulis annis potest uisitare, ut x. q.i. Decreuimus,(962) set si fuerit necessitas, tunc quotienscumque uoluerit, ut supra de penis Mandamus, lib.i.(963) supra de heretic. Ad abolendam, libro i.(964) xviii. q.ii. Non semel(965) et x. q.i. Redintegranda, alias Regenda.(966) Illa autem procuratio que semel in anno datur, cum maiori solempnitate datur, cum solempnitate antecessorum suorum uenit, ut ff. de offit. proconsul. Obseruare,(967) set alie non cum tanta solempnitate. Quidam tamen dicunt per hanc decretalem corrigi uetera iura. Vel dic quod ab ipsa fundatione fuit hec seruitus imposita. Vel dic quod plus tenentur monasteria quam ecclesie seculares, ut xviii. q.ii. Non semel.(968) jo.

7. SVPER EO quod in uicinis: nota in dubio esse decurrendum ad consuetudinem uicinarum ecclesiarum, sic supra de consue. Cum olim, lib. eodem.(969) supra de cognat. spirit. Super, lib.i.(970)Arg. contra xii. di. Illa.(971) jo.

38. NE CLERICI VEL MONACHI SECVLARIBVS NEGOTIIS SE IMMISCEANT

1. CVM DEPVTATI sue notio nationis: forte ideo querebant de natione, ut sciretur de fama ipsorum, nam infames consueuerunt fugere loca nationis sue. xviiii. q.ii. Due,(972) et infamis non potest esse procurator uel iudex, ut iii. q.vii. Infamis,(973) uel ideo querebant de natione ut sciretur an esset seruus, quia seruus agere non potest, nisi in casibus ut ff. de iudic. Vix certis.(974) Set spretis hiis exceptionibus, presumit ius quemlibet dignum, nisi contrarium probetur. infra de uerb. sig. Dudum,(975) et est simile supra de institut. Ad decorem, lib. eodem.(976) Vel dic quod eo ipso quod deputauerunt se obsequio Christi tollitur omnis irregularitas si qua fuit, arg. xviiii. q.ult. Non liceat.(977) in authen, de monach. in principio.(978) jo.

2. SVAM AD NOS xxx. libris: videtur hic quod nec persone ecclesiastice nec a personis ecclesiasticis possit peti pena, et xii. q.ii. Fraternitas(979) et supra titulo i. Ex parte(980) et supra de dolo c.i., lib.i.(981) Arg. contra supra de relig. dom. Constitutus, lib. eodem,(982) set de hoc notaui supra de arbit. c.i., lib. eodem.(983) Vel dic quod eo ipso quod hic fuit recepta sors, uidetur penam remississe, ut ff. de eo quod certo loco l.ult., in fine.(984) ff. de lege commis. Post diem,(985) nisi hoc actum esset in principio, quod et sors et pena posset peti, ut xxv. q.ii. Si ecclesie.(986) ff. de transact. Qui fidem.(987) Vel distingue an sub pena promittitur id quod consistit in dando uel quod consistit in faciendo. Si in dando in solidum committitur pena. Si tamen petatur in solidum, obstat doli exceptio, ut ff. de uerb. oblig. l.ii. § ult.(988) ff. si quis cautionibus si seruus § Si plurium.(989) Si uero consistit in facto, refert an factum sit indiuiduum, tunc in solidum committitur, ut ff. fam. hercis. Heredes § An ea.(990) ff. de uerb. oblig. Stipulationum § ult.(991) Si uero est diuiduum, tantum in parte committitur, ut ff. rem ratam haberi Si procurator.(992) jo. modestie: preferenda est enim extimationis opinio pecuniario commodo ff. de solut. Cum ex pluribus causis.(993) ff. de usur. et fruct. In pecudum § ult.(994) laur. aliena: ff. de conditi indeb. Nam hoc.(995)

3. EX PARTE TVA: canonicas: vt xvi. q.i. Monachi et c. De presentium.(996) supra ne clerici uel monachi Non magnopere.(997) Obprobrium enim est eis si uelint esse periti disceptationum forensium, ut C. de testa. Consulta,(998) et ita regulares hic equiparantur monachis, et xx. q.iii. Presens.(999) Quandoque inter se differunt, ut supra de statu monach. Quod dei, lib. eodem.(1000) jo. imperante: supra xvi. q.i. Monachi.(1001) Amodo non sufficit ergo utilitas, et hec propter bonum obedientie, arg. ff.de re milit. l.iii. § In bello,(1002) nec audietur eo obtentu quod est conuincta persona nisi habeat mandatum. Leges enim super hoc loquentes de factis priuatorum intelliguntur. ff. de procur. Set hee persone et l. Ponponius, in fine.(1003) supra de sent. et re iud. Dilecti, lib.ii.(1004) idem iudicium: supra de sent. et re iud. In causis, lib. eodem.(1005) ff. de legibus Non possunt.(1006) supra eodem titulo Cum magnopere, lib.i.(1007) supra xx. q.iiii. Presens, in fine.(1008) Contra supra de statu monach. Quod dei, lib. eodem.(1009) uinc. specialiter: similis habetur extensio per interpretationem. xxviii. q.i. Ydolatria,(1010) sic nomen uenditionis ad alias alienationes extenditur. ff. quibus modis pugnis solu. Sicut re § Venditionis,(1011) sic et ampliantur nomina scissi et rupti ut comprehendant scissa et collisa et effusa. inst. ad leg. Aquil. § iii., in capite tertio.(1012) Sic id quod dicitur de symoniacis extenditur ad alios, ut xvi. q.vii. Et hec diximus.(1013) jo.

1. 4 Comp. 3.9.7 (X 3.30.34) [4 Lat. c.55]

2. C.16 q.1 c.44

3. 1 Comp. 3.26.10, 15, 8 (X 3.30.10, --, --)

4. 1 Comp. 3.26.10, 12, 13 (X 3.30.10, --, 3.30.12)

5. 1 Comp. 3.35.1 (X 3.48.2)

6. 1 Comp. 3.26.7 (X 3.30.2)

7. C.16 q.1 c.46 and c.44

8. 1 Comp. 3.26.8 (X ---)

9. 1 Comp. 3.26.25 (X 3.30.13)

10. 1 Comp. 3.26.4 (X 3.30.6)

11. 2 Comp. 3.17.8 (X ---)

12. C.16 q.1 c.42

13. Dig. 7.1.7(8)

14. c.5

15. 4 Comp. 3.9.6 (X 3.30.33)[4 Lat. c.54]

16. 4 Comp. 1.15.1 (X 1.35.7)[4 Lat. c.40]

17. Dig. 2.14.42(43)

18. 1 Comp. 3.26.4 (X 3.30.6)

19. C.16 q.1 c.56

20. C.1 q.1 c.84

21. 3 Comp. 2.1.1 (X 3.30.25)

22. 1 Comp. 3.33.16 (X 3.38.13)

23. Dig. 23.5.1

24. Dig. 18.1.24

25. 4 Comp. 3.9.4 (X 3.30.25)

26. C.16 q.1 c.66

27. C.2 q.6 d.p.c.41 § 15

28. Cod. 4.31.3

29. 3 Comp. 5.21.7 (X 5.39.34)

30. C.16 q.3 c.14

31. C.16 q.1 c.23 and c.65

32. 3 Comp. 1.3.1 (X 1.4.2)

33. Cod. 1.2(5).23(20)

34. Dig. 50.12.2.2 (ck)

35. Cod. 1.54(55).6

36. C.11 q.3 c.97

37. Dig. 50.15.4

38. C.16 q.1 c.65

39. C.16 q.1 c.55

40. D.32 d.p.c.6

41. 1 Comp. 3.26.7 (X 3.30.2)

42. C.16 q.1 c.46

43. 3 Comp. 5.2.7 (X 5.3.35)

44. 2 Comp. 3.17.8 (X ---)

45. Cod. 1.19(22).6

46. C.16 q.1 c.57

47. C.14 q.3 c.3

48. C.12 q.1 c.13

49. Cod. 7.37.3

50. 1 Comp. 3.26.4 (X 3.30.6)

51. C.16 q.2 c.1

52. D.95 c.3

53. 3 Comp. 4.15.3 (X 4.20.7)

54. 3 Comp. 3.18.3 (X 3.24.6)

55. De pen. D.1 c.18

56. Dig. 28.2.19

57. 4 Comp. 3.9.2 (X 3.30.30)

58. 4 Comp. 5.12.5 (X 5.33.22)

59. 2 Comp. 3.17.4 (X 3.30.22)

60. 4 Comp. 3.9.6 (X 3.30.33)[4 Lat. c.54]

61. Dig. 25.1.14 and 15

62. Dig. 50.16.79

63. 2 Comp. 3.17.7 (X 3.30.23)

64. C.16 q.1 c.66

65. Dig. 38.6(7).7(6)

66. Exodus 25: 1-9

67. C.1 q.1 c.27

68. C.16 q.1 c.66

69. 2 Comp. 3.17.7 (X 3.30.23)

70. C.14 q.5 c.7

71. C.32 q.4 c.10

72. Dig. 17.2.52.18 (ck)

73. C.23 q.1 c.2

74. Dig. 5.2.10

75. C.22 q.1 c.8

76. C.23 q.5 c.25

77. 4 Comp. 3.9.6 (X 3.30.33)[4 Lat. c.54]

78. Dig. 18.1.67

79. Dig. 25.1.5

80. Dig. 5.3.36.4 (ck)

81. 1 Comp. 1.32.1 (X 1.41.1)

82. Dig. 24.3.7

83. 1 Comp. 3.37.1 (X 3.50.1)

84. De con. D.5 c.33

85. 1 Comp. 3.27.1 (X ---)

86. 2 Comp. 3.18.4 (X 3.31.13)

87. 3 Comp. 3.38.1 (X 2.1.16)

88. C.27 q.1 c.7 or 42

89. C.32 q.2 c.14

90. 3 Comp. 1.18.11 (X 1.29.32)

91. Dig. 31.[1].21

92. 1 Comp. 3.27.8 (X 3.31.8)

93. C.1 q.1 c.111

94. 1 Comp. 4.16.1 (X 4.15.1)

95. 1 Comp. 1.21.5 (X 1.29.4)

96. Dig. 28.8.1

97. 3 Comp. 2

98. Cod. 7.16.9

99. Instit. 2.12.1

100. 3 Comp. 3.20.1 (X 3.27.3)

101. C.17 q.2 c.1

102. C.17 q.2 c.1

103. C.19 q.3 c.6

104. C.17 q.2 c.3

105. 1 Comp. 3.27.1 (X ---)

106. 1 Comp. 3.28.9 (X ---)

107. Cod. 1.14(17).6

108. Dig. 10.3.28

109. D.53 c.1

110. D.54 c.23

111. 1 Comp. 3.27.9 (X 3.31.9)

112. C.17 q.2 c.3

113. 3 Comp. 1.6.4 (X 1.6.19)

114. 3 Comp. 1.1.4 (X 1.2.8)

115. Dig. 4.4.41(42)

116. 3 Comp. 5.21.10 (X 5.39.36)

117. 3 Comp. 5.21.10 (X 5.39.36)

118. C.19 q.3 c.6

119. 1 Comp. 1.5.2 (X 1.9.1)

120. Cod. 12.35(36).14

121. Dig. 50.5.13.3 (ck)

122. D.23 c.4

123. Dig. 4.9.7

124. Cod. 11.53(52).1 (ck)

125. 1 Comp. 3.28.4 (X 3.32.4)

126. C.17 q.2 c.1

127. C.32 q.7 c.26

128. Cod. 2.4.27 (ck)

129. 1 Comp. 1.31.1 (X 1.40.1)

130. C.20 q.1 c.16

131. Cod. 8.51(52).1 and 2

132. Cod. 7.6.1.3

133. 1 Comp. 3.22.3 (X 3.26.2)

134. 1 Comp. 5.2.7 (X 5.3.8)

135. Dig. 47.2.68(69).2

136. 2 Comp. 3.22.5 (X ---)

137. C.19 q.3 c.3

138. 2 Comp. 3.18.2 (X ---)

139. C.19 q.2 c.2

140. C.22 q.1 c.5

141. 3 Comp. 1.25.4 (X 1.43.7)

142. 1 Comp. 5.4.1 (X 5.5.1)

143. Cod. 4.66.3 (ck)

144. C.19 q.3 c.2

145. 2 Comp. 3.18.2 (X ---)

146. 4 Comp. 1.8.2 (X 1.14.12)

147. C.20 q.4 c.1

148. 1 Comp. 3.17.10 (X 3.31.10)

149. 1 Comp. 3.17.10 (X 3.31.10)

150. C.12 q.1 c.24

151. C.8 q.1 c.10

152. De con. D.5 c.36

153. C.11 q.3 c.99

154. C.23 q.1 c.4

155. 3 Comp. 4.14.2 (X 4.19.8)

156. 1 Comp. 3.28.3 (X 3.32.3)

157. D.54 c.19

158. C.11 q.3 c.63

159. Cod. 1.9(12).11(10)

160. 3 Comp. 1.8.4 (X 1.9.10)

161. C.11 q.1 c.39

162. 3 Comp. 3.8.4 (X 3.8.7)

163. 1 Comp. 3.33.21 (X 3.38.17)

164. C.17 q.1 c.4

165. C.7 q.1 c.35

166. C.23 q.5 c.9

167. De pen. D.3 c.19

168. C.19 q.2 c.2

169. D.14 c.1

170. Dig. 5.1.18

171. Dig. 19.5.14(15)

172. C.8 q.1 c.9

173. C.12 q.4 c.2

174. Dig. 17.2.65(66).5

175. D.11 c.7

176. D.11 c.8

177. 1 Comp. 3.22.7 (X 3.5.13)

178. 1 Comp. 1.3.1 (X 1.4.1)

179. C.3 q.4 c.3

180. Dig. 17.2.65(66).5

181. Dig. 5.1.18

182. D.4 c.6

183. D.41 c.2

184. De con. D.5 c.32

185. Dig. 2.14.27(28).2

186. D.35 c.2

187. C.33 q.5 c.4

188. 3 comp. 3.25.1 (X 3.32.14)

189. 3 Comp. 2.15.10 (X 2.24.24)

190. 3 Comp. 2.15.11 (X 2.24.25)

191. 1 Comp. 4.20.4 (X 4.19.4)

192. 3 Comp. 5.8.1 and 2 (X 5.16.6 and 7)

193. 1 comp. 4.20.3 (X 4.19.3)

194. 1 Comp. 3.28.3 (X 3.32.3)

195. 1 Comp. 1.5.4 (X 1.9.3)

196. 1 Comp. 4.6.7 (X 4.6.4)

197. 1 Comp. 3.27.9 (X 3.31.9)

198. 1 Comp. 3.27.9 (X 3.31.9)

199. 2 Comp. 3.21.1 (X 3.34.3)

200. 1 Comp. 3.28.7 (X 3.32.7)

201. 1 comp. 3.27.9 (X 3.31.9)

202. D.81 c.8

203. C.17 q.2 c.2

204. D.27 c.3

205. 2 Comp. 4.4.2 (X 4.6.6)

206. 1 Comp. 4.1.4 (X 4.1.5 and 4.5.3)

207. Dig. 11.7.43

208. Dig. 50.17.9

209. 4 Comp. 3.10.1 (X 3.31.21)

210. 1 Comp. 1.31.1 (X 1.40.1)

211. C.31 q.2 c.4

212. 3 Comp. 2.19.12 (X 2.28.54)

213. 3 Comp. 1.1.5 (X 1.2.9)

214. C.32 q.2 c.13

215. Dig. 23.1.4 and 18

216. Cod. 5.1.6 (ck)

217. Dig. 45.1.134

218. 1 Comp. 4.7.2 (X 4.7.2)

219. 1 Comp. 4.17.3 (X 4.16.2)

220. 2 Comp. 2.9.2 (X 2.16.3)

221. 3 Comp. 4.14.1 (X 4.19.7)

222. 3 comp. 4.14.2 (X 4.19.8)

223. 1 Comp. 3.18.2 (X 3.32.2)

224. 1 Comp. 3.18.9 (X ---)

225. C.27 q.2 d.p.c.26

226. C.22 q.2 d.p.c.2 and c.5

227. 3 Comp. 4.14.2 (X 4.19.8)

228. 1 comp. 3.28.7 (X 3.32.7)

229. 1 Comp. 4.4.3 (X 4.43)

230. 3 Comp. 1.23.3 (X 1.40.6)

231. Cod. 4.6.7

232. Dig. 35.1.33

233. Dig. 40.2.4.1 (ck)

234. Dig. 13.7.9.3

235. 1 Comp. 4.6.7 (X 4.6.4)

236. C.33 q.5 c.4

237. 2 Comp. 3,18.4 (X 3.31.13)

238. 1 Comp. 3.27.6 (X 3.31.4)

239. C.20 q.1 c.6

240. C.27 q.1 c.7

241. C.27 q.1 c.31

242. C.20 q.1 c.16

243. 3 comp. 4.5.1 (X 4.6.7)

244. 2 comp. 3.2.2 (X ---)

245. C.27 q.2 c.23

246. C.27 q.2 d.p.c.26

247. C.19 q.3 d.p.c.8

248. 3 Comp. 4.14.2 (X 4.19.8)

249. 2 Comp. 3.20.2 (X 3.33.1)

250. C.27 q.2 c.21

251. D.32 c.14

252. C.33 q.5 c.10

253. C.27 q.2 c.24

254. 3 Comp. 1.23.3 (X 1.40.6)

255. C.33 q.5 c.2

256. 3 Comp. 1.23.3 (X 1.40.6)

257. Cod. 2.19(20).2 (ck)

258. C.27 q.2 c.21

259. 1 Comp. 4.20.4 (X 4.19.4)

260. Cod. 3.7.1 (ck)

261. 3 Comp. 1.6.4 (X 1.6.19)

262. Dig. 40.12.1 and 2

263. 1 Comp. 3.28.3 (X 3.32.3)

264. C.33 q.5 c.4

265. De con. D.4 c.129

266. 2 Comp. 4.2.3 (X 4.19.5)

267. 3 Comp. 2.15.10 (X 2.24.24)

268. 3 Comp. 5.8.1 (X 5.16.6)

269. 1 Comp. 3.28.1 (X 3.32.1)

270. 1 Comp. 3.29.1 (X 3.34.1)

271. 1 Comp. 2.17.9 (X 2.24.2)

272. 3 Comp. 1.2.9 (X 1.3.19)

273. 3 Comp. 2.15.1 (X 2.24.16)

274. Dig. 50.1.38

275. C.15 q.6 c.2

276. C.25 q.1 c.6

277. C.22 q.4 c.23

278. 3 Comp. 2.15.4 (X 2.24.18)

279. 3 Comp. 1.2.9 (X 1.3.19)

280. D.82 c.5

281. D.34 c.18

282. 3 Comp. 3.27.2 (X 3.35.6)

283. C.7 q.1 c.35

284. 3 Comp. 3.24.4 (X 3.31.18)

285. 2 Comp. 3.18.1 (X 3.31.6)

286. 3 Comp. 1.2.9 (X 1.3.19)

287. C.13 q.2 c.22

288. C.26 q.6 c.11

289. c.4

290. 1 Comp. 1.4.17 (X 1.6.8)

291. 1 Comp. 1.21.18 (X 1.29.13)

292. Dig. 23.2.62

293. C.11 q.1 c.13

294. Cod. 6.42.32

295. Cod. 6.42.32 (Nov. 1.1) (ck)

296. C.3 q.3 c.2

297. 3 Comp. 3.11.2 and 3 (X 3.10.8 and 9)

298. 3 Comp. 1.6.19 (X 1.6.34)

299. c.5

300. 3 Comp. 5.21.17 (X 5.39.44)

301. Cod. 4.6.7

302. Dig. 23.3.21(22)

303. D.4 c.2

304. C.22 q.1 c.14

305. C.17 q.1 c.3

306. C.23 q.8 c.16

307. C.11 q.3 c.3

308. 1 Comp. 1.5.2 (X 1.9.1)

309. C.7 q.1 c.3

310. Dig. 1.18.15

311. De con. D.5 c.37

312. C.33 q.2 c.8

313. 1 Comp. 1.5.2 (X 1.9.1)

314. De con. D.5 c.37

315. C.19 q.2 c.2

316. 3 Comp. 1.8.4 (X 1.9.10)

317. C.23 q.8 c.6 and c.21

318. Cod. 2.7.14

319. c.5

320. Dig. 50.5.2.7

321. D.36 c.3

322. C.22 q.3 c.23

323. 1 Comp. 3.29.1 and 2 (X 3.34.1 and 2)

324. C.11 q.3 c.55 and c.56

325. 3 Comp. 1.18.3 (X 1.29.24)

326. C.11 q.3 c.55

327. 1 Comp. 2.20.42 (X 2.28.26)

328. Cod. 9.1.3

329. 2 Comp. 2.18.2 (X ---)

330. 3 Comp. 2.17.6 (X 2.26.16)

331. C.12 q.1 c.40

332. 3 Comp. 5.23.10 (X 5.40.25)

333. C.16 q.1 c.40

334. C.25 q.2 c.25

335. Cod. 6.21.18 (ck)

336. Instit. 1.21\.3 (ck)

337. 1 Comp. 3.26.9 (X 3.30.9)

338. 3 Comp. 1.2.10 (X 1.3.20)

339. Dig. 50.5.14

340. Dig. 5.1.18

341. 1 Comp. 5.34.16 (X 5.39.11)

342. Dig. 45.1.83.5

343. Cod. 4.2.11

344. 1 Comp. 5.2.13 (X 5.3.14)

345. C.1 q.1 c.100

346. D.18 c.12

347. 3 Comp. 2.7.1 (X 2.14.5)

348. 1 Comp. 1.21.17 (X 1.29.12)

349. Cod. 8.13(14).2

350. Cod. 2.7.14

351. Dig. 49.15.19 (ck)

352. Dig. 50.5.2.7

353. c.4

354. C.33 q.5 c.4

355. C.27 q.2 c.24

356. C.33 q.5 c.16

357. C.23 q.8 c.5 and c.6

358. 3 Comp. 3.1.3 (X 5.37.6)

359. 3 Comp. 5.21.4 (X 5.39.31)

360. D.82 c.5

361. 3 Comp. 1.8.1 (X 1.9.8)

362. 1 Comp. 3.30.2 (X 3.35.2)

363. C.16 q.1 c.21

364. D.81 c.26

365. C.7 q.1 c.15

366. 3 Comp. 3.38.3 (X 1.37.2)

367. C.20 q.3 c.4

368. C.16 q.1 c.21

369. D.55 c.1

370. 1 Comp. 3.32.2 (X 5.38.3 and 5.33.3)

371. 1 Comp. 3.30.2 (X 3.35.2)

372. D.55 c.1

373. C.16 q.1 c.34

374. 1 Comp. 3.30.2 (X 3.35.2)

375. 2 Comp. 3.21.1 (X 3.34.3)

376. 3 Comp. 3.24.7 (X 3.31.20)

377. C.2 q.1 c.11

378. C.27 q.1 c.30

379. C.16 q.6 c.4

380. 3 Comp. 1.20.2 (X 1.31.8)

381. C.18 q.2 c.2

382. C.21 q.3 c.4

383. C.23 q.8 c.6

384. 2 Comp. 3.22.6 (X 3.35.4)

385. 1 Comp. 3.30.2 (X 3.35.2)

386. C.12 q.1 c.11

387. De con. D.5 c.32

388. De con. D.5 c.32

389. C.20 q.4 c.3

390. 2 Comp. 5.12.1 (X 5.30.2)

391. 3 Comp. 5.21.5 (X 5.39.32)

392. D.41 c.3

393. 3 Comp. 3.35.2 (X 3.46.2)

394. De con. D.5 c.30

395. 1 Comp. 3.30.2 (X 3.35.2)

396. 3 Comp. 5.2.7 (X 5.3.35)

397. 2 comp. 2.19.3 (X 2.28.32)

398. 3 Comp. 1.4.1 (X 1.5.1)

399. C.18 q.2 c.9

400. D.81 c.8

401. C.11 q.3 c.9

402. D.100 c.1

403. Cod. 1.26(29).3

404. Dig. 48.3.8(9) and 12

405. C.1 q.1 c.101

406. Dig. 50.16.226

407. 3 Comp. 2.6.3 (X 2.13.13)

408. C.25 q.1 c.6

409. D.15 c.2

410. C.32 q.1 c.12

411. Authen. 3.1.1 (Nov. 14.1) (ck)

412. 3 Comp. 3.26.5 (X 3.34.9)

413. 2 Comp. 3.21.2 (X 3.34.4)

414. 2 Comp. 4.1.4 (X 4.1.16)

415. C.33 q.2 c.8

416. 3 Comp. 3.26.1 (X 3.34.5)

417. Cod. 5.13.1

418. C.3 q.6 c.10

419. De con. D.2 c.69

420. C.32 q.5 c.11

421. 3 Comp. 2.6.3 (X 2.13.13)

422. C.19 q.3 c.4

423. C.18 q.2 c.20

424. 1 Comp. 3.37.7 (X 3.50.7)

425. 2 Comp. 3.26.4 (X 3.48.5)

426. C.16 q.7 c.22

427. C.19 q.3 c.2

428. 3 Comp. 3.1.2 (X 3.1.11)

429. 1 Comp. 5.37.12 (X 5.41.4)

430. C.16 q.7 c.5

431. C.18 q.2 c.17

432. 3 Comp. 2.17.2 (X 2.26.12)

433. 1 Comp. 3.33.7 (X 3.38.5)

434. C.21 q.1 c.5

435. 3 Comp. 3.37.6 (X 3.39.21)

436. 2 Comp. 3.25.2 (X 3.39.14)

437. 3 Comp. 3.18.4 (X 3.24.7)

438. 1 Comp. 3.9.5 (X 3.10.5)

439. 3 Comp. 2.18.3 (X 2.27.13)

440. C.9 q.3 c.20 and c.21

441. 3 Comp. 3.8.2 (X 3.8.5)

442. Cod. 7.37.3

443. 1 Comp. 5.27.1 (X 5.31.1)

444. C.16 q.1 c.55

445. 2 Comp. 5.13.4 (X 5.31.8)

446. C.12 q.2 c.74

447. 3 Comp. 1.3.7 (X 1.4.8)

448. 3 Comp. 3.18.4 (X 3.24.7)

449. 3 Comp. 3.18.4 (X 3.24.7)

450. 1 Comp. 3.26.5 (X ---)

451. 2 Comp. 3.13.2 (X 3.19.6)

452. 3 Comp. 3.10.1 (X 3.12.1 and 2.28.56)

453. Dig. 1.3.19(18)

454. 2 Comp. 3.13.2 (X 3.19.6)

455. 1 Comp. 3.26.5 (X ---)

456. 1 Comp. 3.33.5 (X 3.38.4)

457. 3 Comp. 3.37.6 (X 3.39.21)

458. 3 Comp. 3.18.4 (X 3.24.7)

459. C.16 q.2 c.1

460. 3 Comp. 3.30.3 (X 3.38.28)

461. Cod. 7.45.1

462. Dig. 42.1.4.1 (ck)

463. 3 Comp. 2.11.4 (X 2.19.9)

464. 1 Comp. 2.17.9 (X 2.24.2)

465. 3 comp. 1.6.1 (X 1.6.16)

466. Dig. 18.6.18(17)

467. Dig. 50.17.154(197)

468. C.32 q.6 c.1

469. Dig. 24.3.39(40)

470. Dig. 43.16.1.32

471. Dig. 17.2.52(53).14

472. Dig. 17.2.52.14 (ck)

473. Dig. 19.1.10

474. 3 Comp. 2.5.1 (X 2.12.3)

475. Cod. 3.32.13

476. 3 Comp. 2.17.1 (X 2.26.12)

477. 3 Comp. 1.5.1 (X 1.5.1)

478. 3 Comp. 3.12.1 (X 3.11.3)

479. 4 Comp. 2.3.1 (X 2.13.16)

480. C.18 q.2 c.20

481. C.16 q.1 c.6 and c.7

482. D.93 c.5

483. 1 Comp. 1.16.5 (X 1.24.4)

484. C.16 q.7 c.5

485. D.100 c.8

486. 3 Comp. 3.37.3 (X 3.39.18)

487. D.12 c.4

488. 3 Comp. 1.18.11 (X 1.29.32)

489. 3 Comp. 2.18.10 (X 2.27.20)

490. 3 comp. 3.28.2 (X 3.36.6 and 5.37.7)

491. 3 Comp. 2.18.11 (X 2.27.21)

492. C.16 q.4 c.2

493. Dig. 8.3.18

494. 3 Comp. 2.17.5 (X 2.26.15)

495. C.8 q.1 c.9

496. C.1 q.6 c.3

497. 3 Comp. 3.34.2 (X 3.42.4)

498. 3 Comp. 3.7.4 (X 3.7.7)

499. Dig. 26.5.4

500. 1 Comp. 3.33.4 (X 3.38.3)

501. 3 Comp. 3.33.1 and 2 (X 3.38.1 and 2)

502. 3 Comp. 1.2.7 (X 1.3.17)

503. 3 Comp. 1.19.5 (X 1.30.7)

504. 1 Comp. 1.21.23 (X 1.29.20)

505. 3 comp. 3.5.6 (X 3.5.19)

506. 1 Comp. 3.33.7 (X 3.38.5 and 24)

507. 3 Comp. 1.19.4 (X 1.30.6)

508. 3 Comp. 1.19.4 (X 1.30.6)

509. C.16 q.2 c.8

510. C.16 q.7 c.32

511. 2 Comp. 3.26.3 (X 5.32.1)

512. 3 Comp. 5.15.1 (X 5.32.2)

513. 3 Comp. 4.2.1 (X 4.2.13)

514. 1 Comp. 4.17.1 (X 4.18.3)

515. 3 Comp. 3.5.6 (X 3.5.19)

516. 1 Comp. 3.33.10 (X 3.38.8)

517. 3 Comp. 1.1.5 (X 1.2.9)

518. C.10 q.2 c.2

519. C.15 q.1 c.7

520. Dig. 5.2.22

521. 1 Comp. 3.33.30 (X 3.38.24)

522. 2 Comp. 3.7.2 (X ---)

523. 1 Comp. 3.33.30 (X 3.38.24)

524. 1 Comp. 1.23.5 (X 1.31.4)

525. 1 Comp. 1.9.7 (X 1.17.6)

526. 1 Comp. 3.33.4 (X 3.38.3)

527. 1 Comp. 3.33.24 (X ---)

528. Authen. 9.15.18 (Nov. 123.18) (ck)

529. 2 Comp. 2.19.16 (X 2.28.41)

530. Dig. 6.1.69(70)

531. 3 Comp. 2.11.1 (X 2.19.7)

532. D.28 c.4

533. D.39 c.1

534. C.6 q.2 c.2

535. 3 Comp. 1.10.1 (X 1.12.1)

536. 1 Comp. 3.33.30 (X 3.38.24)

537. C.16 q.2 c.8

538. Dig. 43.20.1.43 (ck)

539. 3 Comp. 1.4.3 (X 1.5.3)

540. C.16 q.1 c.65

541. Dig. 36.1.63(61)

542. 1 comp. 1.4.1 (X 1.6.1)

543. 1 Comp. 1.9.7 (X 1.17.6)

544. C.7 q.1 c.15

545. 1 Comp. 1.20.4 (X 1.28.3)

546. C.16 q.2 c.8

547. Dig. 14.1.1.5

548. Dig. 50.1.2

549. D.63 c.15

550. C.18 q.2 c.30

551. C.16 q.2 c.8

552. C.16 q.7 c.32

553. Authen. 9.15 (Nov. 123.18) (ck)

554. 1 Comp. 1.9.8 (X 1.17.7)

555. 1 Comp. 1.9.7 (X 1.17.6)

556. Dig. 26.3.4

557. 1 Comp. 1.6.2 (X 1.11.2)

558. C.20 q.1 c.11

559. De con. D.4 c.124

560. 2 Comp. 5.20.1 (X 3.40.1)

561.

562. De con. D.1 c.18

563. De con. D.1 c.19, c.20, c.24

564. De con. D.1 c.24

565. Dig. 11.7.44

566. 2 Comp. 5.20.1 (X 3.40.1)

567. 1 Comp. 5.13.6 (X 5.16.5)

568. Dig. 6.1.43(44)

569. 3 Comp. 3.33.5 (X 3.41.6)

570. C.13 q.2 c.19

571. Dig. 46.3.78

572. Dig. 41.3.23

573. 3 Comp. 3.34.1 (X 3.42.3)

574. 3 Comp. 1.9.5 (X 1.11.13

575. De con. D.1 c.20

576. C.17 q.4 c.35, c.36

577. Cod. 1.12(15).1

578. C.17 q.4 c.36

579. C.36 q.1 c.3

580. Authen. 3.4.7 (Nov. 17.7) (ck)

581. C.17 q.4 c.10 and c.11

582. C.23 q.5 c.19

583. Cod. 3.27.1

584. Dig. 48.19.28.15

585. Cod. 6.1.3 (Nov. 134.13) (ck)

586. C.17 q.4 c.6

587. C.17 q.4 c.32 and c.35

588. Cod. 3.27.1 and 2

589. C.17 q.4 c.36

590. De con. D.1 c.48

591. De con. D.2 c.13

592. De con. D.1 c.53

593. 2 Comp. 5.22.2 (X 3.41.2)

594. De con. D.1 c.53

595. D.70 c.2

596. C.7 q.2 d.p.c. 1

597. Dig. 14.4.7

598. C.9 q.3 c.15, c.16

599. Authen. 9.6.1 (Nov. 131.1) (ck)

600. 1 Comp. 5.36.6 (X 5.40.7)

601. C.7 q.1 c.16

602. De con. D.5 c.6

603. D.75 c.4

604. 3 Comp. 1.9.5 (X 1.11.13)

605. Dig. 33.9.5

606. De con. D.2 c.23

607. D.12 c.2

608. D.17 c.3

609. C.274 q.1 c.12

610. C.2 q.5 c.20

611. C.31 q.1 c.13

612. C.1 q.1 c.29

613. D.11 c.5

614. C.16 q.1 c.64

615. C.23 q.4 c.38

616. Dig. 22.5.13

617. C.16 q.7 c.9

618. De con. D.2 c.54

619. D.12 c.11

620. C.1 q.1 c.23

621. 1 Comp. 1.20.1 (X 2.23.6)

622. C.2 q.1 c.7

623. D.28 c.10

624. 3 Comp. 3.17.1 (X 3.21.4)

625. Dig. 22.1.13.1 (ck)

626. Dig. 33.6.10

627. Dig. 33.7.18.2

628. Dig. 30.[1].67(70)

629. 1 Comp. 3.22.9 (X 3.26.10) and 3.22.10 (X 3.26.11)

630. Cod. 6.23.15

631. Dig. 34.4.4 (ck)

632. Dig. 24.1.32.3 (ck)

633. Cod. 6.36.3

634. Cod. 6.36.3

635. Cod. 2.3.15

636. Cod. 6.23.19

637. De con. D.2 c.39 and c.35

638. 4 Comp. 1.1.1 (X 1.1.1)[4 Lat. c.1]

639. De con. D.2 c.42

640. C.1 q.1 c.84

641. De con. D.2 c.32

642. De con. D.2 c.41 and c.43 and c.38 and c.51 and c.44

643. De con. D.2 c.44

644. D.11 c.5

645. Dig. 41.1.7.7

646. De con. D.2 c.11

647. Authen. 5.16.1 (ck)

648. 3 Comp. 2.13.3 (X 2.22.8)

649. De con. D.4 c.37

650. D.32 d.p.c.6

651. De con. D.4 c.37

652. 3 Comp. 2.6.3 (X 2.13.13)

653. c.7

654. De con. D.2 c.53

655. C.13 q.2 c.23

656. C.13 q.2 c.23

657. C.13 q.2 c.21

658. Dig. 48.2.6

659. Dig. 49.9.1

660. C.15 q.1 c.4

661. C.1 q.7 c.2

662. D.27 c.6

663. Cod. 7.6.1.5 (ck)

664. C.12 q.1 c.18

665. C.11 q.3 c.3

666. C.32 q.4 c.4

667. C.14 q.5 c.13

668. D.6 c.1

669. De con. D.2 c.15 and c.13

670. C.8 q.1 c.9

671. D.33 c.7

672. c.5

673. D.19 c.6

674. 3 Comp. 2.6.3 (X 2.13.13)

675. C.24 q.3 c.39

676. C.24 q.3 c.39

677. C.24 q.3 c.39

678. C.32 q.2 c.9

679. C.26 q.5 c.14

680. 1 Comp. 3.26.13 (X 3.30.12)

681. 1 Comp. 4.1.6 (X 4.1.7)

682. Dig. 32.[1].69(67)

683. C.23 q.1 c.2

684. C.22 q.5 c.11

685. Dig. 2.4.11

686. De con. D.2 c.69

687. 3 Comp. 1.11.1 (X 1.15.1)

688. D.17 c.3

689. C.24 q.1 c.12

690. De con. D.4 c.5

691. C.28 q.1 c.9

692. 1 Comp. 1.1.5 (X ---)

693. De con. D.4 c.3

694. Dig. 50.16.1

695. De pen. D.1 c.?

696. De con. D.4 c.9

697. De con. D.4 c.13

698. Dig. 1.1.10

699. C.16 q.7 c.9

700. C.3 q.4 c.9

701. 1 Comp. 1.2.4 (X 1.3.4)

702. 3 Comp. ?

703. Dig. 1.3.12(11)

704. Cod. 1.14(17).12(11)

705. De con. D.4 c.146

706. 1 Comp. 5.37.1 (X 5.41.1)

707. C.22 q.5 d.p.c.13

708. De con. D.4 c.136

709. De pen. D.3 c.32

710. 3 Comp. 5.21.1 (X 5.39.27)

711. De con. D.4 c.142

712. C.7 q.1 c.16

713. D.38 c.5

714. Cod. 12.16.5 (ck)

715. Dig. 3.3.27

716. Dig. 41.7(8).3

717. Dig. 2.15.8

718. De pen. D.3 c.42

719. D.57 c.1

720. Dig. 46.3.34.11 (ck)

721. C.1 q.1 c.35

722. De con. D.4 c.31

723. D.45 c.5

724. C.23 q.6 d.p.c.4

725. Cod. 8.53(54).10

726. C.23 q.5 c.33

727. D.45 c.3

728. D.74 c.7

729. D.45 c.5

730. C.22 q.4 c.22

731. 1 Comp. 2.17.4 (X 2.24.8)

732. 1 Comp. 1.31.1 (X 1.40.1)

733. C.32 q.1 c.13

734. 2 Comp. 4.1.2 (X 4.1.15)

735. 1 Comp. 4.1.19 and 13 (X 4.1.14 and 11)

736. C.22 q.4 c.22

737. C.23 q.4 c.41

738. Cod. 5.4.12 and 13

739. Dig. 23.2.22

740. C.15 q.1 c.1

741. D.27 c.1

742. D.84 c.3

743. C.32 q.1 c.13

744. 1 Comp. 1.31.1 (X 1.40.1)

745. 3 Comp. 1.23.3 (X 1.40.6)

746. D.31 c.1

747. C.20 q.3 c.4

748. Dig. 26.2.28.2 (ck)

749. 3 Comp. 5.2.5 (X 5.3.33)

750. Dig. 3.3.45

751. Cod. 10.62(60).1

752. Dig. 3.3.13(14)

753. D.50 c.32

754. 3 Comp. 5.21.2 (X 5.39.28)

755. Dig. 29.2.47 and 50

756. 1 Comp. 1.31.1 (X 1.40.1)

757. Dig. 22.3.22

758. Dig. 31.[1].22

759. Dig. 31.[1].66(68).6 (ck)

760. C.1 q.1 c.29

761. De con. D.4 c.31

762. De con. D.4 c.129

763. Dig. 14.6.2 (ck)

764. Dig. 29.2.6 (ck)

765. 3 Comp. 3.7.4 (X 3.7.7)

766. 3 Comp. ?

767. Dig. 1.7.3

768. De con. D.4 c.9, c.37

769. C.1 q.1 c.55

770. C.30 q.4 c.3

771. 2 Comp. 4.6.1 (X 4.11.4)

772. C.1 q.1 c.54

773. De con. D.4 c.34

774. 2 Comp. 5.19.1 and 2 (X 3.42.1 and 2)

775. 1 Comp. 5.36.9 (X 5.40.14)

776. Dig. 8.1.14.2 (ck)

777. Dig. 8.3.7.1

778. 3 Comp. 2.7.2 (X 2.14.6)

779. 1 Comp. 5.36.9 (X 5.40.14)

780. D.81 c.7

781. Dig. 45.1.119

782. D.76 d.p.c.7

783. De con. D.3 c.3

784. D.11 c.3

785. D.31 c.14

786. De con. D.1 c.?

787. D.12 c.11

788. Instit. 4.11.7

789. D.11 c.11

790. 2 Comp. 3.15.3 (X 3.28.9)

791. 1 Comp. 4.11.3 (X 4.11.3)

792. D.5 c.4

793. C.23 q.5 c.47

794. C.34 q.5 c.47

795. 1 Comp. 5.37.8 (X 5.41.7)

796. 2 Comp. 3.21.4 (X ---)

797. D.82 c.5

798. 1 Comp. 5.37.12 (X 5.41.4)

799. 2 Comp. 2.5.3 (X 2.9.3)

800. De con. D.5 c.32

801. De con. D.2 c.68

802. 1 Comp. ?

803. D.5. c.4

804. C.7 q.1 c.2

805. C.16 q.7 c.31, c.32

806. 1 Comp. 3.33.5 (X 3.38.4)

807. C.18 q.2 c.30

808. 1 Comp. 3.34.5 (X 3.39.5)

809. Dig. 39.5.26

810. 3 Comp. 3.18.2 (X 3.24.5)

811. Cod. 8.53(54).35.3

812. 2 Comp. 3.7.4 (X ---)

813. Dig. 19.2.25.6 and 19.2.27 (ck)

814. C.12 q.2 c.74

815. C.12 q.2 c.53

816. Dig. 4.1.4

817. 1 Comp. 5.2.20 (X 5.3.18)

818. C.1 q.1 c.23

819. Dig. 19.2.19(21).7

820. De con. D.2 c.69

821. C.2 q.6 c.28

822. Dig. 25.1.12

823. Dig. 18.1.54

824. Dig. 4.3.9(10)

825. Dig. 24.1.47(48)

826. Dig. 2.15.8.10

827. Dig. 25.4.1 (ck)

828. C.17 q.4 c.1

829. 3 Comp. 5.2.7 (X 5.3.35)

830. Dig. 27.9.13

831. Dig. 39.2.22

832. C.13 q.2 c.32

833. Instit. 2.1.16

834. Cod. 8.27(28).6

835. Dig. 7.7.6

836. 3 Comp. 3.30.4 (X 3.38.29)

837. C.10 q.3 c.9

838. 34. Cod. 6.61(60).8

839. C.12 q.2 c.29

840. 3 Comp. 3.23.3 (X 3.30.27)

841. 3 Comp. 1.1.5 (X 1.2.9)

842. D.100 c.9

843. 1 Comp. 3.26.9 (X 3.30.9)

844. D.21.c.2

845. Dig. 19.2.15(17)

846. Dig. 32.[1].103(101)

847. Cod. 8.42(43).24

848. Dig. 45.1.83.5

849. D.9 c.1

850. C.24 q.2 c.3

851. Cod. 7.41.2

852. Dig. 39.2.18.5

853. Dig. 18.1.69

854. Authen. 2.2.1 (Nov. 8.1)

855. 3 Comp. 2.17.6 (X 2.26.16)

856. C.28 q.1 c.8

857. c.6

858. Dig. 47.10.17.11

859. Cod. 1.2(5).10

860. 2 Comp. 5.13.3 (X 5.31.7)

861. Dig. 43.20(19).1.18

862. C.10 q.1 c.6

863. C.10 q.3 c.4

864. Cod. 4.62.1 (ck)

865. C.1 q.2 c.1

866. Authen. 3.4.3 (Nov. 17.3) (ck)

867. Dig. 1.18.6.2 (ck)

868. 1 Comp. 3.34.6 (X 3.39.6)

869. D.35 c.8 and c.4

870. D.44 c.9

871. Cod. 12.37(38).2 (ck)

872. D.41 c.3

873. 3 Comp. 2.17.6 and 5 (X 2.26.16 and 15)

874. 4 Comp. 3.18.2 (X 3.39.23)[4 Lat. c.33]

875. Dig. 10.2.3

876. Dig. 35.2.26 and 49

877. Dig. 50.15.5

878. Dig. 13.2.1

879. 1 comp. 1.4.20 (X 2.24.4)

880. Dig. 2.14.52 (ck)

881. Cod. 2.3.25

882. Dig. 18.1.71

883. 3 Comp. 1.6.4 and 7 (X 1.6.19 and 22)

884. D.19 c.6

885. Dig. 2.14.7(8)

886. 3 Comp. 2.12.5 (X 2.20.32)

887. Dig. 2.14.8(9)

888. D.100 c.8

889. 3 Comp. 3.29.1 (X 3.37.2)

890. 3 Comp. 1.3.5 (X 1.4.6)

891. Dig. 30.[1].50.3 (ck)

892. Dig. 32.[1].75(73)

893. Dig. 50.17.9

894. C.10 q.2 c.2

895. Dig. 21.1.19.4

896. 3 Comp. 2.15.4 (X 2.24.18)

897. 3 Comp. 3.26.2 (X 3.34.6)

898. Cod. 6.61(60).3

899. 3 Comp.

900. C.16 q.2 c.1

901. C.17 q.4 c.3

902. Cod. 8.53(54).35 (ck)

903. 1 Comp. 3.5.12 (X 3.5.10)

904. Cod. 3.28.33 (ck)

905. Cod. 8.37(38).14

906. Cod. 6.30.21

907. C.12 q.2 c.23, c.26

908. C.7 q.2 c.2

909. C.10 q.1 c.8

910. 2 Comp. 3.15.3 (X 3.28.9)

911. C.13 q.2 c.25

912. C.17 q.4 c.3

913. Dig. 5.2.8.14

914. C.4 q.3 d.p.c.3 § 42

915. C.3 q.9 c.?

916. D.19 c.1

917. Cod. 4.1.12

918. C.2 q.7 c.26

919. D.37 c.13

920. 1 Comp. 1.27.6 (X 1.36.6)

921. 3 Comp. 3.28.2 (X 3.36.6 and 5.37.7)

922. 3 Comp. 2.19.12 (X 2.28.54)

923. Dig. 5.2.8.5

924. 3 Comp. 1.1.5 (X 1.2.9)

925. 3 Comp. 2.19.12 (X 2.28.54)

926. Cod. 1.18(21).7

927. Dig. 9.2.23.11 (ck)

928. Dig. 42.2.2

929. Dig. 9.4.26.5 (ck)

930. Dig. 11.1.11.12 (ck)

931. Dig. 15.2.2(3)

932. Cod. 2.9(10).3

933. 3 Comp. 1.4.1 (X 1.5.1)

934. 3 Comp. 3.8.4 (X 3.8.7)

935. Dig. 8.6.18

936. 3 Comp. 3.8.4 (X 3.8.7)

937. 1 Comp. 5.34.7 (X 5.39.6)

938. Dig. 26.7.5.1

939. Dig. 7.1.39(46)

940. Dig. 15.1.29(30)

941. 3 Comp. 2.15.4 (X 2.24.18)

942. 2 Comp. 3.25.3 (X ---)

943. Dig. 12.1.3 (ck)

944. C.32 q.4 c.6

945. Dig. 18.1.71

946. 3 Comp. 3.28.1 (X 3.36.5)

947. c.2

948. 3 Comp. 3.18.2 (X 3.24.5)

949. C.10 q.1 c.9

950. 1 Comp. 3.5.7 (X ---)

951. C.16 q.1 c.40

952. C.16 q.2 c.1

953. 3 Comp. 3.18.4 (X 3.24.7)

954. 3 Comp. 3.28.2 (X 3.36.6 and 5.37.7)

955. 3 Comp. 2.2.4 (X 2.2.12 and 2.26.17)

956. 1 Comp. 3.22.8 (X 1.9.4)

957. Cod. 6.4.3

958. C.10 q.3 c.9 and c.7

959. 2 Comp. 5.13.3 (X 5.31.7)

960. C.10 q.3 c.9 and c.7

961. 1 Comp. 1.15.2 (X 1.23.1)

962. C.10 q.1 c.10

963. 1 Comp. 5.32.4 (X 1.23.6)

964. 1 Comp. 5.6.11 (X 5.7.9)

965. C.18 q.2 c.29

966. C.10 q.1 c.4

967. Dig. 1.16.4

968. C.18 q.2 c.29

969. 3 Comp. 1.3.5 (X 1.4.6)

970. 1 Comp. 4.11.3 (X 4.11.3)

971. D.12 c.11

972. C.19 q.2 c.2

973. C.3 q.7 c.1

974. Dig. 5.1.53

975. 3 Comp. 5.23.9 (X 2.23.16)

976. 3 Comp. 3.7.1 (X 3.7.5)

977. C.19 q.3 c.10

978. Authen. 1.5.1 (Nov. 5.1) (ck)

979. C.12 q.2 c.11

980. 3 Comp. 3.37.2 (X 3.39.18)

981. 1 Comp. 2.10.1 (X 2.14.1)

982. 3 Comp. 3.18.1 (X 3.36.6 and 5.37.7)

983. 3 Comp. 1.25.1 (X 1.43.4)

984. Dig. 13.4.10(11)

985. Dig. 18.3.7

986. C.25 q.2 c.20 § 2

987. Dig. 2.15.16

988. Dig. 45.1.2.6 (ck)

989. Dig. 2.11.9.1

990. Dig. 10.2.25(26).9

991. Dig. 45.1.2.6 (ck)

992. Dig. 46.8.18

993. Dig. 46.3.97

994. Dig. 22.1.28.1 (ck)

995. Dig. 12.6.14

996. C.16 q.1 c.33

997. 1 Comp. 3.37.2 (X 3.50.3)

998. Cod. 6.23.23

999. C.20 q.3 c.4

1000. 3 Comp. 3.27.1 (X 3.35.5)

1001. C.16 q.1 c.33

1002. Dig. 49.16.3.15

1003. (ck)

1004. 2 Comp. 2.18.1 (X ---)

1005. 3 Comp. 2.18.9 (X 2.27.19)

1006. Dig. 1.3.12(11)

1007. 1 Comp. 3.37.2 (X 3.50.3)

1008. C.20 q.3 c.4

1009. 3 Comp. 3.27.1 (X 3.35.5)

1010. C.28 q.1 c.5

1011. Dig. 20.6.8.11

1012. Instit. 4.3.3 and 4.3.13 (ck)

1013. C.16 q.7 c.9